Τα δρομολόγια της SAOS FERRIES από 5/8/2019 μέχρι 1/9/2019

Τα δρομολόγια του ΣΑΟΣ ΙΙ και ΣΑΟΝΗΣΟΣ

05/08/2019 – 11/08/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 09:00, 17:00 12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 09:00, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00 12:30
12/08/2019 – 18/08/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 16:00
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:00 12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00 09:00, 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 14:00
19/08/2019 – 01/09/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 09:00, 17:00 12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 09:00, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00 12:30

 

Τα δρομολόγια του ΖΕΦΥΡΟΣ (μόνο επιβάτες)

05/08/2019 – 11/08/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:10 17:00
ΤΡΙΤΗ 08:10 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:10, 18:00 15:40
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 07:00, 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:10 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:10 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 08:10 17:00
12/08/2019 – 18/08/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:10 17:00
ΤΡΙΤΗ 08:10 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:10 17:00
ΠΕΜΠΤΗ 08:10 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:10 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:10 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 08:10 17:00
19/08/2019 – 01/09/2019
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:10 17:00
ΤΡΙΤΗ 08:10 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:10, 18:00 15:40
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 07:00, 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:10 18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:10 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 08:10 17:00