Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: Παραμένει ο Νικόλαος Μενεξίδης

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή του Αντιστρατήγου του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (20) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα: 

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού τους κατωτέρω:

1. Κωνσταντίνο Σκούμα
2. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
3. Ανδρέα Βασιλόπουλο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους: 

  1. Νικόλαο Μενεξίδη
  2. Παναγιώτη Κορδολαίμη
  3. Στυλιανό Βολυράκη
  4. Δημήτριο Κρίκα
  5. Παναγιώτη Ντζιοβάρα
  6. Γεώργιο Ψωμά
  7. Γεώργιο Γιάννινα
  8. Γεώργιο Καστάνη
  9. Αβραάμ Αϊβαζίδη