Πανευρωπαϊκή συλλογή υπογραφών για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ δήλωση προέλευσης στα τρόφιμα

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ καλεί όλους τους Έλληνες να υπογράψουν στην πανευρωπαϊκή συλλογή υπογραφών, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.eatoriginal.eu/ (υπάρχει και στα ελληνικά) με τίτλο «να μάθουμε τί τρώμε».

            Αποσκοπεί στο να πετύχει την υποχρεωτική αναγραφή στις συσκευασίες τροφίμων της προέλευσης των συστατικών τους, ώστε να αποφύγουμε την διατροφική απάτη η οποία όμως δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία των καταναλωτών πολιτών μέχρι και θάνατο.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στο κείμενο που είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα προς ψηφοφορία: «Η νόθευση, η απομίμηση και η σκόπιμη παραπλανητική επισήμανση των τροφίμων συνιστούν κίνδυνο για την υγεία μας, ιδιαίτερα όταν αλλεργιογόνα ή ακόμα και τοξικά συστατικά άγνωστης προέλευσης χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα πιο ακριβά συστατικά. Μια σαφής επισήμανση που αναφέρει την προέλευση των συστατικών βοηθά στην αποτροπή και αντιμετώπιση διατροφικών σκανδάλων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Στην Ευρώπη, οι διατροφικές απάτες υπολογίζεται ότι προξενούν ζημίες που ανέρχονται σε έως 12 δις € ετησίως και το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης στις επισημάνσεις τροφίμων συμβάλλει στην αποτροπή νοθεύσεων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν την κοινή αγορά αλλά και τις εθνικές οικονομίες.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να προστατεύονται και να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τα τρόφιμα που επιλέγουν να αγοράσουν. Προκειμένου να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πού λαμβάνει χώρα η καλλιέργεια και η επεξεργασία των προϊόντων, την προέλευση των συστατικών και να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας». Χρειάζεται να συγκεντρωθούν πάνω από 1.000.000 υπογραφές από τουλάχιστον επτά χώρες για να προχωρήσει και μέχρι τώρα πλησιάζουν στις 600.000. Χρειάζεται η κινητοποίηση όλων και η υπογραφή όλων.

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας έχει αγωνιστεί για την προστασία της τοπικής παραγωγής τροφίμων, την ξεκάθαρη αναγραφή των συστατικών και της γεωγραφικής προέλευσης το γνωστό διεθνώς ως «Made in» και ενεργοποιεί τις ευρωπαϊκές επαφές του τόσο με το ιταλικό Κίνημα 5 Αστέρων, όσο και τους άλλους συμμάχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η πανευρωπαϊκή Ομάδα που σχηματίστηκε στις αρχές του έτους με την προοπτική να εξελιχθεί αργότερα και σε Ευρωπαϊκό κόμμα και οι σχέσεις συνεργασίας και αδελφοποίησης που έχει το ΑΚΚΕΛ με βουλγαρικά και άλλα αγροτικά κόμματα θα αξιοποιηθούν για την στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας όσο και παρόμοιων που θα ξεκινήσουν από άλλους φορείς αλλά και από το ίδιο το ΑΚΚΕΛ.