Δ. Αλεξανδρούπολης: Ένσταση Λαμπάκη κατά Ζαμπούκη ως προς την εκλογιμότητα του δεύτερου 
Το αρμόδιο δικαστήριο ρωτάει επίσημα πλέον ο Βαγγέλης Λαμπάκης για να μάθει αν όντως ο Γιάννης Ζαμπούκης πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να εκλεγεί Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Η ένσταση που υπέβαλε η παράταξη “Πόλη και Πολίτες” υποστηρίζει ότι ο κος Ζαμπούκης δεν είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες ώστε να προσπελάσει τυχόν κωλύματα εκλογιμότητας. Με απλά λόγια, ο κος Ζαμπούκης δεν είχε παραιτηθεί (όπως όλοι γνωρίζουν άλλωστε) από τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και συμμετείχε στις εκλογές φέροντας και τη συγκεκριμένη ιδιότητα.
Η ένσταση της παράταξης “Πόλη και Πολίτες” υποστηρίζει ότι το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι δεν υπάρχει δικαίωμα εκλογιμότητας υπό τη συγκεκριμένη συνθήκη, και ως εκ τούτου ζητά την ακύρωση του αποτελέσματος.
Τι θα γίνει αν το Δικαστήριο δεχθεί την ένσταση 
Το ερώτημα αν ο κος Ζαμπούκης γνώριζε το ενδεχόμενο κωλύματος, παραμένει αναπάντητο, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του “R”, όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν μέσα στο καλοκαίρι στο Δικαστήριο που θα εξετάσει την ένσταση.
Εκεί, κάθε μία από τις δύο πλευρές θα κληθεί να καταθέσει τα νομικά της επιχειρήματα, και το Δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα δεχτεί την ένσταση ή αν θα την απορρίψει.
Αν η ένσταση απορριφθεί, το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου, δεν επηρεάζεται. Αν όμως η ένσταση γίνει δεκτή, τότε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι η εξής: Ο κος Ζαμπούκης θα κηρυχθεί έκπτωτος του αξιώματος του Δημάρχου και οι δύο πλειοψηφούσες παρατάξεις θα προτείνουν από έναν υπόψήφιο για τη θέση του Δημάρχου. Οι δύο που θα προταθούν θα τεθούν στην κρίση των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων και ο πλειοψηφών θα είναι ο νέος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.