Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Διδυμοτείχου – Αιτήσεις έως και 05/07/2019