Έγιναν οι πρώτες πεντε οφθαλμολογικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρουπολης

Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, από την εγκατάσταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στη Δραγάνα, διενεργούνται πλέον οφθαλμολογικές επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή. Πρόκειται για σωτήριες επεμβάσεις βαρύτατων οφθαλμολογικών προβλημάτων που οδηγούν στη τύφλωση, όπως π.χ. η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Μέχρι σήμερα οι ασθενείς έπρεπε να απευθύνονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση καθυστέρησης. Ήδη στο Π.Γ.Ν.Α. πραγματοποιήθηκαν οι 5 πρώτες επεμβάσεις, αφ’ ενός μεν λόγω του άριστα εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής και του Οφθαλμολογικού Τμήματος ΕΣΥ και αφ’ ετέρου χάρις στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού από τη Διοίκηση.