«Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: βοηθάμε, πρωτοπορούμε, εκπαιδεύουμε»

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι το μόνο νοσοκομείο που εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία πρόγραμμα επισκέψεων κατ’ οίκον σε λεχώνες τις πρώτες μέρες μετά την έξοδο από την Μαιευτική. Στις επισκέψεις αυτές δίνεται πρακτική βοήθεια στις μητέρες για το πώς θα θηλάσουν και θα περιποιηθούν το μωρό τους, αντιμετωπίζονται επίσης τυχόν προβλήματα της λοχείας.  Η επιτυχία του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος οδήγησε το δίκτυο μαιών πρωτοβάθμιας φροντίδας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (μαίες που εργάζονται σε Κ.Υ., περιφερειακά ιατρεία και άλλες εξωνοσοκομειακές δομές υγείας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη) να αναθέσουν την εκπαίδευση των μαιών του δικτύου στο Π.Γ.Ν.Α. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 2 εκπαιδευτικές ημερίδες (Ξάνθη και Θεσσαλονίκη), όπου τα μέλη της Επιτροπής Θηλασμού με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.Α. παρουσίασαν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα και εκπαίδευσαν τις μαίες του δικτύου ώστε το πρόγραμμα να εξαπλωθεί σταδιακά σε όλη τη υγειονομική περιφέρεια. Συγχαίρουμε τα μέλη της επιτροπής θηλασμού του Π.Γ.Ν.Α.  για την πρωτοποριακή δουλειά τους. Βοηθάμε τις μητέρες να επιλέξουν θηλασμό, πρωτοπορούμε και εκπαιδεύουμε.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ