ΠΡΟΣΟΧΗ στις απομιμήσεις – Δείτε πόσα χρήματα χάνονται κάθε χρόνο από προϊόντα μαϊμού

Βάσει μιας νέας εκτίμησης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε 11 βασικούς τομείς της οικονομίας στην ΕΕ αγγίζουν τα 60 δισ. EUR ετησίως.

Βάσει της επικαιροποιημένης ανάλυσης, οι συνολικές απώλειες ανέρχονται σε 7,4 % του συνόλου των πωλήσεων στους ακόλουθους τομείς: καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης, ενδύματα, υποδήματα και συμπληρώματα (αξεσουάρ), αθλητικά είδη, παιχνίδια κάθε είδους, κοσμήματα και ρολόγια χεριού, τσάντες χεριού και είδη ταξιδιού, ηχογραφημένη μουσική, αλκοολούχα ποτά και κρασί, φαρμακευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Ελλάδα:

Στην Ελλάδα, οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας εκτιμώνται σε1,3 δισ. EUR, ποσό που ισοδυναμεί με το 12,3 % των πωλήσεων και στους 11 τομείς.

Η συνολική αξία των απωλειών σε πωλήσεις στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 123 EUR ανά Έλληνα πολίτη ετησίως, σύμφωνα με την ανάλυση.

Δεδομένου ότι οι νόμιμοι κατασκευαστές παράγουν λιγότερα από όσα θα είχαν παραγάγει εάν δεν υπήρχε παραποίηση/απομίμηση, και ως εκ τούτου απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ανάλυση εκτιμάται ότι σε αυτούς τους τομείς παρατηρείται άμεση απώλεια έως και 468 000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη τομεακή αξιολόγηση που δημοσιεύει το EUIPO σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η μελέτη εκτιμά ότι, από την πρώτη ανάλυση του 2018, το ποσό των απωλειών σε πωλήσεις μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ σε όλους τους υπό εξέταση τομείς, εκτός από δύο: ενδύματα, συμπληρώματα (αξεσουάρ) και υποδήματα, καθώς και καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης.

Τομέας ένδυσης, υπόδησης και συμπληρωμάτων (αξεσουάρ):

Ο τομέας της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους τομείς που μελετήθηκαν ως προς τον όγκο των πωλήσεων και την απασχόληση.

Όπως εκτιμάται, στον τομέα παρατηρούνται απώλειες σε πωλήσεις που ανέρχονται σε 28,4δισ. EUR ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ, ή στο 9,7 % του συνόλου των πωλήσεων.

Στην Ελλάδα, οι απώλειες σε πωλήσεις στον τομέα της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) λόγω παραποίησης / απομίμησης εκτιμώνται σε περίπου 483εκατ. EUR ετησίως, ή στο 15,5 % περίπου των πωλήσεων.

Τομέας καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης:

Σύμφωνα με την έκθεση, η παρουσία προϊόντων παραποίησης / απομίμησης στην αγορά οδηγεί σε εκτιμώμενη απώλεια ύψους 7 δισ.EUR ετησίως για τον τομέα των καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης στην ΕΕ. Αυτό ισοδυναμεί με το 10,6 % του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη απώλεια για τον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης ανέρχεται σε 234 εκατ. EUR, ποσό που ισοδυναμεί με 20 %του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. Christian Archambeau, δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρώπη εξαρτάται από βιομηχανικούς κλάδους όπως είναι οι 11 τομείς που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η ερευνητική εργασία μας καταδεικνύει με ποιον τρόπο η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στόχος της παρούσας ανάλυσης, καθώς και της ευρύτερης έρευνας, είναι να στηρίξουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα αυτό, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές της ΕΕ όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε ευρύτερο επίπεδο.»

Οι εν λόγω εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στην

Περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τον όγκο των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και καταδεικνύει την οικονομική συμβολή των κλάδων έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης νέα έρευνα στην οποία περιγράφεται με ποιον τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρησιμοποιούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με άλλες ΜΜΕ.