Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ – «Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης στο χρόνο»

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. και του 1ου Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης δημιούργησαν ένα μουσείοΤεχνολογίας στα πλαίσια της Πράξης  «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου :

’Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.’’»

Με τίτλο

« Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης στο χρόνο »

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοχεύουμε στην διαμόρφωση της τεχνολογικής ταυτότητας του σχολείου μέσα από την αναζήτηση παλαιού τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και στην καλλιέργεια της ιστορικής μας συνείδησης, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την Πολιτιστική ταυτότητα των μαθητών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑ.Λ. «Παναγιώτη Ζηκουρίδη» (Κατακουζηνού 16) την Τετάρτη 5/6/2019  και ώρα 19:00.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό