Το σχέδιο του Υποψήφιου Δημάρχου Παύλου Μιχαηλίδη για το Δημογραφικό ζήτημα

Η βασική παράμετρος για λύση του δημογραφικού βρίσκεται στον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Στην επαναξιολόγηση των προτύπων με έμφαση στην ανάδειξη της οικογένειας ως μοντέλου ευζωίας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις πολιτικές που ενισχύουν την οικογένεια, και δη την πολυμελή. Από πλευράς Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα. Πιο πολύ όμως θα πρέπει να αναδειχθεί η συμβολή της νέας οικογένειας στην κοινωνική ευημερία.

 

Συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι και μέτρα πολιτικής:

Σύσταση συμβουλίου Δημογραφικής στρατηγικής.

Προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας για τους νέους γονείς. Η τηλε- εργασία, πιο απλά η εργασία από το σπίτι, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση και κίνητρο για τις νέες μητέρες που αγωνιούν για το μέλλον της καριέρας τους.

Εισαγωγή νέων δομών, όπως ο θεσμός των βοηθών μητέρων (εκπαιδευμένες γυναίκες που φυλάσσουν στο σπίτι τους 4-5 παιδιά). Δυνατότητα στις γυναίκες της γειτονιάς (ηλικιωμένες ή όχι ), εφόσον το επιθυμούν και η υγεία τους το επιτρέπει, να γίνουν «τροφοί» και ας επιτρέπεται η αμοιβή τους μόνο μέσω τραπέζης και με τη βοήθεια διατακτικών (voucher).

Να μελετήσουμε προσεκτικά την επικαιροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων στα κοινωνικά τιμολόγια του νερού και των Δημοτικών τελών, ώστε να καλύψουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δικαιούχων.

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια της πλαζ του Ε.Ο.Τ. και της γιορτής του Κρασιού από την ΤΙΕΔΑ, σε τριτέκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Στήριξη άνεργων ζευγαριών.

Δημιουργία δημοσίων χώρων οικογενειακής αναψυχής.

Στήριξη των δομών της προσχολικής αγωγής, ως χώρους Αγωγής και παράλληλα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας, υγιεινούς παραμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Να συνεισφέρουμε οικονομικά σε όποιες δραστηριότητες πνευματικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος αναλάβει ο Σύλλογος Πολυτέκνων.

Να συνεργαστούμε ώστε να συνδιαμορφώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια για τις δράσεις του Συλλόγου και για να αναδείξουμε τη σημασία απόκτησης παιδιών στην αντιμετώπιση του  δημογραφικού προβλήματος

Να εξετάσουμε τη δυνατότητα ονοματοθεσίας οδού ή πλατείας της Πόλης σε “Πλατεία Πολυτέκνων”.

Ως ελάχιστη κίνηση σεβασμού, αναγνώρισης και ενθάρρυνσης των συνανθρώπων μας, το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση, να βραβεύει τις οικογένειες που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα.

Απαιτείται μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση που να στοχεύει στην παραμονή, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην παροχή καλύτερων οικονομικών ευκαιριών σε όσους θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά τους. Γι’ αυτό, πέραν αυτού του είδους των επενδύσεων και των ενισχύσεων, χρειάζονται και παρεμβάσεις, τέτοιες και τόσες που να υπηρετούν την κοινωνική συνοχή, δηλαδή να μπορεί ο κάτοικος της υπαίθρου να συγκρίνει το επίπεδο της ζωής του, τόσο από πλευράς εισοδήματος όσο και από πλευράς συνθηκών διαβίωσης, με αυτό των κατοίκων των αστικών περιοχών. Και στην παράμετρο αυτή τα βασικότερα εργαλεία είναι οι τομείς εκείνοι που μπορούν να υπηρετηθούν, αλλά και να διασφαλίζουν ένα επαρκές ή και συμπληρωματικό εισόδημα. Κι αυτοί είναι ο αγροτοδιατροφικός και ο αγροτουριστικός τομέας. Η προώθηση και στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτοδιατροφικός εκμεταλλεύσεων, οι οποίες, χάρη στη χρήση παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων παραγωγής, αξιοποιούν με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους, όπως τα λιβάδια και τα διάφορα είδη κτηνοτροφικών καλλιεργειών, παράγουν προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με ζήτηση μεγάλη στην αγορά.

 

 

Παύλος Α. Μιχαηλίδης

Υποψήφιος δήμαρχος –

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

“ΑΝΑ.Σ.Α.”