Το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών από τον υποψήφιο δήμαρχο Παύλο Μιχαηλίδη

Το στρατηγικό σχέδιο των πρώτων εκατό ημερών, ξεκινά από τα βασικά και αναγκαία, με σκοπό να νιώσουν οι πολίτες ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίως στην καθημερινότητά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή θέτουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα άμεσης δράσης για τα κατεπείγοντα προβλήματα και βάζουμε τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές στο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του Δήμου μας.

Η αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και της λειτουργίας των δομών του Δήμου και στις 3 δημοτικές ενότητες, η καθαριότητα, η διαχείριση των αδέσποτων, το κυκλοφοριακό, η αισθητική και η λειτουργικότητα της πόλης, οι κοινωνικές δομές καθώς και ο ανασχεδιασμός του τεχνικού προγράμματος, είναι οι κύριοι άξονες των αρχικών ενεργειών και των πρώτων παρεμβάσεων.

Προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής θα είναι η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας στο Δήμο, με αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, κοινοτικά συμβούλια, επιτροπές) καθώς και η «έσωθεν καλή μαρτυρία» με την συγκρότηση ομάδας εσωτερικού ελέγχου. Εκτός από τον αυτονόητο έλεγχο στις οικονομικές υπηρεσίες, στις αρμοδιότητές της θα είναι ο έλεγχος του ίδιου της αντιδημαρχίας Οικονομικών, των πάσης φύσεως διαγωνισμών, καθώς και της ορθής προσαρμογής του δήμου στις υποχρεώσεις του «Κλεισθένη |».

Άμεση θα είναι και η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να βρει τόσο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας ζωής), όσο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα πλήρη οικονομικά στοιχεία του Δήμου, όπως Απολογισμοί και Ισολογισμοί. Επί πλέον θα πρέπει να αναρτώνται οι Κανονισμοί λειτουργείας που αφορούν το δημότη (Κανονισμός ελεγχόμενης στάθμευσης, Λαϊκών αγορών, Καθαριότητος, Λειτουργείας κοιμητηρίων, Κανονισμός λειτουργείας Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, Κοινοτήτων και Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης). Προώθηση της διαφάνειας με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου το πόθεν έσχες όλων των υπόχρεων (Δήμαρχος,Αντιδήμαρχοι,κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 61 ν.3869/2010.

Μετά από τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού Συμβουλίου, θα θεσπιστεί « Η Ώρα του Δημάρχου», όπου σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ κάθε 6 μήνες θα απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, για τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής από τις παρατάξεις.

Επίσης απαραίτητη κρίνεται η άμεση τροποποίηση και ανασύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), με την ορθή αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων με αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ θα γίνει τοποθέτηση ικανού Γενικού Γραμματέα με ανάθεση πολλαπλών αρμοδιοτήτων.

Όλα αυτά προϋποθέτουν την εφαρμογή στην πράξη των δεσμεύσεων μας για μηδενικές απολύσεις προσωπικού και την μη εκχώρηση καμιάς υπηρεσίας του δήμου σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς και την απεξάρτηση από εξωτερικές συνεργασίες που κοστίζουν και δεν προσφέρουν υψηλού επιπέδου έργο.

Σε ότι αφορά τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα επαναφέρουμε στην Δημοτική ενότητα των Φερών την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης, με την ανάλογη στελέχωση σε αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό και την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού. Η Διεύθυνση αυτή θα είναι η υπεύθυνη για την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου των Φερών.

Στην δημοτική ενότητα της Τραϊανούπολης, καταργείται από την Αντιδημαρχία ο τομέας της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων. Ο αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης θα έχει ως βασική αρμοδιότητα τα ζητήματα της καθημερινότητας, των απαραίτητων υποδομών στον πρωτογενή τομέα, των τεχνικών έργων και θα θεσμοθετηθεί να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου (ΤΙΕΔΑ).

Αυτό που θα επιδιώξουμε ως αυριανή διοίκηση με τα εκλεγμένα Συμβούλια των Κοινοτήτων, θα είναι η συμμετοχή στη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων και ευθυνών, μια και είναι ο μοναδικός τρόπος που θα μπορεί να καταρρίψει τις καχυποψίες και να μικρύνει την απόσταση μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων. Επί πλέον θα τους εκχωρήσουμε το δικαίωμα να συντάσσουν δικό τους προϋπολογισμό εξόδων και θα εφαρμόσουμε την προβλεπόμενη από τον νόμο (ΥΑ 74449/29.12.2010), «παγία προκαταβολή», μέσω της οποίας οι πρόεδροι πληρώνουν οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010.

 

Δεύτερη βασική κατεύθυνση στην ατζέντα των εκατό ημερών είναι το θέμα της καθαριότητας με κυρίαρχο σύνθημα «καθαρίζουμε τον Δήμο μας». Η καθαριότητα σε ένα σύγχρονο και τουριστικά αναπτυσσόμενο δήμο αποτελεί βασική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε άλλη δραστηριότητα. Προϋποθέτει συνεργασία με τους προϊσταμένους και όλο το προσωπικό της καθαριότητας για να βάλουμε όλοι πλάτη και να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή. Συγκεκριμένα θα γίνει άμεση καταγραφή και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο αμαξοστάσιο, διαχωρισμός και εκποίηση όλων των άχρηστων υλικών και επισκευή των υπολοίπων.

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων ανάλογα με την ειδικότητα και τοποθέτηση ενός μηχανικού υπεύθυνο του συνεργείου. Καθιέρωση γραπτής ενημέρωσης από πλευράς των οδηγών για τα προβλήματα των οχημάτων. Εξωραϊσμός του χώρου εργασίας των εργαζομένων, με την συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας. Καθορισμός υπεύθυνου εργοδηγού για την κίνηση των μηχανημάτων έργου. Έλεγχος για την αποφυγή παράνομων κινήσεων των οχημάτων.

Αναπροσαρμογή των δρομολογίων και αναδιανομή των κάδων εκεί που υπάρχει ανάγκη και περιθώριο να κινηθεί με ασφάλεια το κάθε απορριμματοφόρο. Άμεση επισκευή ή αγορά ενός μεταχειρισμένου φορτηγού για την μεταφορά των κοντέινερ.

Επόμενο παράλληλο βήμα η απόδοση των πεζοδρομίων στους πεζούς, θα συνδυαστεί και με άλλα συμπληρωματικά μέτρα, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό και με την καλύτερη αισθητική εικόνα της πόλης, σε ένα ανοιχτό διάλογο με τον εμπορικό κόσμο.

 

Η νέα δημοτική αρχή θα προχωρήσει επίσης στην υιοθέτηση κινήτρων για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Στον τομέα αυτό άμεση πρέπει να είναι η κινητοποίηση των πολιτών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπαιδευτικών και των επιχειρήσεων. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», έτσι ώστε με τα χρήματα αυτά ο δήμος να ενισχύσει τους πολίτες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα ελαχιστοποίησης παραγωγής απορριμμάτων.

Η υγεία των δημοτών αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Διευρύνουμε και οργανώνουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες, μέσα από ένα μείγμα πολιτικής που στηρίζεται στον εθελοντισμό, τη δημόσια χρηματοδότηση, και τις κοινωνικές χορηγίες. Ανασυγκροτούμε άμεσα τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας. Συντονίζουμε, ενθαρρύνουμε, ενισχύουμε και προωθούμε κάθε πρωτοβουλία δημοτών που βοηθά στην κοινωνική συνοχή. Αναπτύσσουμε ευρύτατο κίνημα αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Στον τομέα της χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είμαστε αποφασισμένοι να καταργήσουμε κάθε γραφειοκρατικό ή άλλο εμπόδιο που καθιστά τους νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες όμηρους της κάθε δημοτικής εξουσίας.

 

Έργα και Δράσεις πρώτης προτεραιότητας:

 

 • Σύσταση συμβουλίου Δημογραφικής στρατηγικής.
 • Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογή στο οικοδομικό τετράγωνο των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ.
 • Ανάθεση μελέτης καταγραφής και αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας από την ΤΙΕΔΑ.
 • Άμεση προτεραιότητα στην αναμόρφωση του οδικού δικτύου Αλεξανδρούπολης- Παλαγίας.
 • Αστικές παρεμβάσεις για την διευκόλυνση των Α.Μ.Ε.Α, με την δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης και ραμπών αλλά και την βελτίωση των υπαρχόντων.
 • Προγραμματισμός εκσυγχρονισμού των ΚΑΠΗ και μετονομασίας τους σε Λέσχες Φιλίας και Πολιτισμού.
 • Αξιολογική κατανομή χρόνου χρήσης στους Δημοτικούς χώρους άθλησης.
 • Θέσπιση οικονομικών κινήτρων προς όλους τους συλλόγους για σύσταση και δραστηριοποίηση των επί μέρους ομάδων εθελοντών αιμοδοτών.
 • Επανακαθορισμός των δημοτικών χώρων για την στέγαση σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
 • Οριστικοποίηση του σχεδίου ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του Γηπέδου “Φώτης Κοσμάς”, καθώς και μέρους του περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την διεξαγωγή πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη του έργου.
 • Οριστικοποίηση του σχεδίου ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Θεάτρου, με σκοπό την διεξαγωγή πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη του έργου.
 • Εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι χρονοβόρες διαδικασίες για νομιμοποίηση του τοιχίου αντιστήριξης στην «Στροφή του Εγνατία» και κατόπιν να γίνει τροποποίηση της γραμμής του Αιγιαλού – στο σημείο αυτό. Ο επανακαθορισμός του Αιγιαλού είναι άκρως απαραίτητος προκειμένου να γίνει η ανάπλαση και αυτής της περιοχής, μια και από αμέλεια της παρούσης δημοτικής αρχής αφέθηκε έτσι, την στιγμή που είχε τακτοποιηθεί το παρακείμενο τμήμα μέχρι και την περιοχή δίπλα από την «Αργώ».
 • Πρόγραμμα ολοκληρωμένων ασφαλτοστρώσεων.
 • Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την δυνατότητα επαναφοράς της οδού Κύπρου σε ότι αφορά την διέλευση των οχημάτων.
 • Αλλαγή της θέσης του κόκκινου γλυπτού των “7 αιωρούμενων αθλητών” του Κωστή Γεωργίου από το Ηρώο της πόλης.
 • Κατάργηση του χώρου στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των αιρετών μπροστά από το Δημαρχείο, με σκοπό να δημιουργηθεί μια θέση στάθμευσης για τα Τουριστικά Λεωφορεία.
 • Μετονομασία της οδού Δικαστηρίων σε οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
 • Σύνταξη ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφαλή χρήση των ηλεκτροκίνητων πατινιών.
 • Εγκατάσταση απινιδωτών στις υπάρχουσες αθλητικές  εγκαταστάσεις της πόλης μας αλλά και παράλληλη παροχή αντίστοιχης εκπαίδευσης από τους υπεύθυνους φορείς δημόσιας υγείας για εξασφάλιση και έγκαιρη επίτευξη σωτήριας παρέμβασης στα πλαίσια απρόσκοπτης υπηρεσίας και αξιοπρεπούς προσφοράς στον πολίτη.
 • Επανεξέταση της μελέτης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξ/πολης.
 • Αναζήτηση χρηματοδότησης για το έργο άρδευσης του αγροκτήματος «Πετάλου Έβρου» για το οποίο υπάρχει έτοιμη μελέτη.
 • Δημιουργία ‘’Μητρώου Εθελοντών’’ στο οποίο θα καταγράφονται εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν κάθε είδους εθελοντική εργασία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η κάθε εργασία θα κοστολογείται και με το ποσό αυτό θα πιστώνεται το Ταμείο Εθελοντών. Στο τέλος κάθε χρόνου σε ειδική Ημερίδα Εθελοντισμού, θα επιβραβεύονται οι εθελοντές της χρονιάς, οι οποίοι και θα επιλέγουν το έργο στο οποίο θα διατεθούν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν.
 • Αποκατάσταση των σχέσεων του Δήμου Αλεξ/πολης με την αεροπορική εταιρεία Aegean και την οικογένεια Βασιλάκη.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών για την οριστική ένταξη της περιοχής Καλλιθέας-Ν. Χηλής στο σχέδιο πόλης.
 • Προγραμματισμός για την δημιουργία Γ ´Κοιμητηρίων Αλεξ/πολης, στην περιοχή βόρεια της Ν. Χηλής.
 • Διεκδίκηση από το ΤΑΙΠΕΔ και τον Ο.Λ.Α. της κυριότητας για ολόκληρη την έκταση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 • Οργάνωση δημοτικής υπηρεσίας συγκοινωνίας με σύγχρονα αυτόνομα mini-bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου.
 • Επανεξέταση των τεχνικών δεδομένων του τερματικού σταθμού του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της διαδρομής του αγωγού, καθώς και διεκδίκηση για τα αντισταθμιστικά οφέλη του έργου.
 • Σύσταση προγράμματος υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ταυτόχρονη θέσπιση σοβαρών κινήτρων προς τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες.
 • Έκπτωση 50% στα εισιτήρια της πλαζ του Ε.Ο.Τ. και της γιορτής του Κρασιού από την ΤΙΕΔΑ, σε τριτέκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
 • Άμεση απαγόρευση της χρήσης τοξικών φυτοφαρμάκων εντός του αστικού ιστού.
 • Άμεση σύγκληση συνάντησης με τα αρμόδια στρατιωτικά στελέχη της 12ης Μεραρχίας με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την μεταφορά του πεδίου βολής «Αετός».
 • Άμεση σύγκληση συνάντησης με την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την διευθέτηση ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων.
 • Άμεση σύγκληση συνάντησης με εκπροσώπους των ιδιοτήτων του οικοπέδου στο οποίο στεγάζεται σήμερα το ΚΤΕΛ, με σκοπό την αγορά του ακινήτου και την μελλοντική δημιουργία πολυώροφου κτιρίου για δημοτικό πάρκινγκ.
 • Πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τον Ο.Λ.Α. για την οριστική χωροθέτηση Μαρίνας Τουριστικών σκαφών.
 • Σύνταξη μελετών για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους χαρακτηρισμένους χώρους στην περιοχή του Παρμενίωνα και στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης.

Σωστός προγραμματισμός για την συντήρηση του συνόλου των σχολικών μονάδων.

 • Άμεση διεκδίκηση επιστροφής στην Αλεξ/πολη του πρώτου ιστορικού μηχανισμού του Φάρου μας, ο οποίος βρίσκεται από το 1986 στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, δίπλα στο χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα.
 • Αναζήτησή χώρου για δημιουργία studio πρόβας και μουσικών ηχογραφήσεων.
 • Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων για την κάλυψη ειδών διαβίωσης σε εφαρμογή́ των διατάξεων του εδαφίου 2α του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009 ).
 • Άμεση διερεύνηση από τις υπηρεσίες του δήμου για την δυνατότητα χωροθέτησης ενός νέου Δικαστικού Μεγάρου μέσα στην έκταση του γωνιακού υπό πολεοδόμηση Ο.Τ. (Οικοδομικού Τετραγώνου) του στρατοπέδου “Ζήση”, στην συμβολή της οδού Ηροδότου με τον νέο Περιφερειακό.
 • Άμεση διερεύνηση για την δυνατότητα δημιουργίας πίστας μηχανοκίνητου Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Λέσχη Μοτοσικλετιστών Έβρου (ΛΕ.Μ.Ε.).
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών έτσι ώστε να γίνει διόρθωση των στατιστικών στοιχείων, με σκοπό η τοπική κοινότητα της Μάκρης να αποκτήσει εκείνες τις πληθυσμιακές προϋποθέσεις και να μετατραπεί σε Δημοτική ενότητα όπως είναι σήμερα οι Ενότητες Φερών και Τραϊανούπολης.
 • Εγγραφή στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.25 του Ν.3468/2006, των ποσών που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλος για τα έσοδα από σταθμούς παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. Το ποσό αυτό θα εγγράφεται στις δαπάνες (έργα) των τοπικών κοινοτήτων Αισύμης, Άβαντα, Νίψας και Συκορράχης, ως ο νόμος ορίζει.
 • Αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Τραϊανούπολης

σύμφωνα με το ευνοϊκό πλέον περιβάλλον που δημιουργείται από το νέο θεσμικό πλαίσιο για την γεωθερμία στη χώρα μας. Παρέχεται η δυνατότητα να καλύψουμε μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θέρμανση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, αφαλάτωση νερού, θέρμανση κολυμβητηρίων, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων), γεγονός που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία της περιοχής μας.

 • Επανακαθορισμός της λειτουργίας και αξιοποίηση με διαφανή κριτήρια του Δημοτικού ραδιοφώνου.
 • Σύνταξη μελετών για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού αμφιθεάτρου των Φερών και την συντήρηση του κτιρίου της Κοινότητας Πέπλου.
 • Άμεση επιδιόρθωση των υπαρχόντων κοντέϊνερ (αντικατάσταση όπου απαιτείται), στα οποία στεγάζονται προσωρινά οι μαθητές, μέχρι την αποπεράτωση του νέου Λυκείου Φερών.
 • Στήριξη του αιτήματος της πλειοψηφίας των κοινωνιών των Δημοτικών Ενοτήτων Φερών και Τυχερού προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την σύσταση του Δήμου “Παναγίας Κοσμοσώτειρας” με την συνένωση των πρώην Δήμων Φερών και Τυχερού.
 • Διεξαγωγή συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην πόλη των Φερών ανά εξάμηνο.

 

Για όλα αυτά καταβλήθηκε προσπάθεια, να ληφθούν υπόψιν ρεαλιστικές συνθήκες αναφοράς, ώστε να υπάρχουν υψηλά επίπεδα βιωσιμότητας και οι ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις κατά την εφαρμογή τους.

Για μας, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, τα προβλήματα της καθημερινότητας και ο σεβασμός στον πολίτη είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους στο οικοδόμημα του νέου μεγάλου Δήμου που οραματιζόμαστε να χτίσουμε. Είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος και της πολιτικής που επεξεργαζόμαστε.

 

 

Παύλος Α. Μιχαηλίδης

Υποψήφιος δήμαρχος –

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

“ΑΝΑ.Σ.Α.”