Ο Δήμος Σαμοθράκης συμμετέχει στην πανελλαδική «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece”

Ο Δήμος Σαμοθράκης, συμμετέχει στην πανελλαδική «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece – Νοιάζομαι και Δρω» που πραγματοποιείται από 01.04.2019 έως και 07.04.2019, από εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και το Σύλλογο «Βιώσιμη Σαμοθράκη». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο ως προς την εκπαιδευτική του καταλληλότητα, με το με Α.Π.:Φ1/ΜΚ/1147/3654/Δ7/10.01.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος της δράσης είναι η προαγωγή του εθελοντισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της αισθητικής  του τόπου, και η ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέλη που προκύπτουν από το  διαχωρισμό των αστικών απορριμμάτων.

Ο Δήμος διέθεσε υλικά, προσωπικό και άλλα απαραίτητα μέσα για την διεξαγωγή της «Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σαμοθράκης, ελήφθη εκπαιδευτικό υλικό, για την Ανακύκλωση, από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.), το οποίο ο Δήμος διένειμε στα Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και στο Γυμνάσιο Σαμοθράκης.

Στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας, την εκπαιδευτική δράση πραγματοποίησε, την 01.04.2019, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, η εκπαιδευτικός κ. Ξαντινίδου Όλγα, με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκπρόσωπος του Δήμου παραβρέθηκε σε αυτή την ενημερωτική, εκπαιδευτική δράση αλλά και σε αυτή που έλαβε χώρα, στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος, στις 02.04.2019.

Επειδή πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα εξαρτάται από την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργή και ομαδική συμμετοχή στα κοινά, έννοιες που πρέπει να εδραιωθούν στη συνείδηση των παιδιών μας, στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και των Συλλόγων του νησιού μας.