Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης εξοπλίζεται με νέα Ιατρικά Μηχανήματα

Ξεκίνησαν οι διεθνείς διαγωνισμοί (ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ) για την προμήθεια νέων ιατρικών μηχανημάτων μέσω ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για:

  • Τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της περιφέρειας Α.Μ.Θ.
  • Τη Νευρολογική Κλινική
  • Το Αναισθησιολογικό
  • Την εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Οξυγόνου που θα μειώσει δραματικά το κόστος προμήθειας οξυγόνου, το οποίο μέχρι σήμερα προμηθευόμαστε με εξαιρετικά μεγάλες τιμές από τις μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες.

Τα έργα αυτά θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και θα εξοικονομήσουν ταυτόχρονα σημαντικά λειτουργικά έξοδα.

Το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης αναδεικνύεται ως ένας από τους πρώτους φορείς  στην επιτυχή απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α συγχαίρει τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών του νοσοκομείου, οι οποίοι παρά την μέχρι προ 15μέρου μεγάλη έλλειψη προσωπικού, κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες.