Την 1η Μαρτίου θα παραδοθεί προς χρήση ο χώρος στάθμευσης δίπλα στο “Φώτης Κοσμάς”

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η διοικητική παραλαβή   τμήματος του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»,  και από τις 17:00  θα παραδοθεί προς  χρήση.

Συγκεκριμένα θα παραδοθεί για χρήση  έκταση 4.899,0 μ2 του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ενώ ένα τμήμα του με την απαιτούμενη σήμανση, έκτασης 870,0 μ2 θα παραμείνει εργοταξιακός χώρος μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής του ποδηλατοδρόμου.