“Περίτας”: Ιδρύθηκε ο πρώτος κυνολογικός πολιτιστικός σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε κυνολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία << Περίτας>> του οποίου έδρα ορίζεται η Αλεξανδρούπολη Ν.Έβρου.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση του ιδιοκτήτη-σκύλου ως προς την αρμονική συμβίωση τους, καθώς και για την ευζωία των ζώων.

β) Η διοργάνωση εκδηλώσεων με κίνητρο την ανάπτυξη φιλοζωίας.

γ) Πραγματοποίηση δράσεων ως προς την φροντίδα της πόλης, για την ευκολία και την ευημερία ιδιοκτητών ζώων.

δ) Η συλλογή και καταγραφή Ιστορικών,Μορφολογικών και Κυνοτεχνικών πληροφοριών.

ε) Η μελέτη και ανάλυση των παραμέτρων της Κυνοφιλίας ως στοιχείο πολιτισμού.

στ) Η προώθηση της οργανωμένης κυνοφιλίας.

ζ) Η ενθάρρυνση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας εκτροφής και εκπαίδευσης των σκύλων όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές της FEDERATION CYNOLOGIOUE INTERNATIONAL (FCI).

η) Η διοργάνωση πολιτιστικών κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων,διαγωνισμών εργασίας κ.λπ.) και λοιπών συναντήσεων των μελών.