Πρώτη σε ψήφους στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης η Βίβιαν Κουρμπανιάν

Την 11η και 12η Φεβρουαρίου τρέχοντος, διεξήχθησαν οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης.

Η ανταπόκριση του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης υπήρξε εντυπωσιακή καθότι πεντακόσια κατά προσέγγιση μέλη του σωματίου συμμετείχαν δια της ψήφου τους στην διήμερη εκλογική διαδικασία.

Η σύνθεση του νέου και ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της σειράς εκλογής έχει ως εξής :

 1. Κουρμπανιάν Βίβιαν
 2. Κασαπίδης Βασίλειος
 3. Κουρτίδης Γεώργιος
 4. Κεκές Ιωάννης
 5. Ουσταμπασίδης Παναγιώτης
 6. Τραζέρας Βασίλειος
 7. Ξανθίδης Αλέξανδρος
 8. Σαββίδης Στυλιανός
 9. Γιάκατης Θεόδωρος
 10. Ντουμανίδης Ιωάννης
 11. Γεωργιάδης Νικόλαος
 12. Καραγεωργίου Λάζαρος
 13. Καλούδης Γαβριήλ
 14. Νικολαΐδης Μιχαήλ
 15. Γκουλής Σάββας.

Οι υπόλοιποι ορίζονται αναπληρωματικοί.

 

Ως Αντιπρόσωποι του ΕΣΑ στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης – ΟΕΕΘ εκλέγονται 16 υποψήφιοι βάσει της σειράς εκλογής τους.

Η σύνθεση της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής όπως αυτή προέκυψε από την εκλογική διαδικασία, έχει ως εξής:

 1. Βασιλειάδης Νικόλαος
 2. Χατζηχρίστου Ευάγγελος
 3. Ηλιάδου Αντωνία