“Στικταετός” Ο Αετός του Δέλτα Έβρου

Ο Στικταετός (Clanga clanga) είναι μεγάλος και σκουρόχρωμος αετός, ο οποίος είναι χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Διαχειμάζει στους μεγάλους υγρότοπους της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας με το Δέλτα Έβρου – και τους γειτονικούς λόφους, να αποτελούν το σημαντικότερο τόπο διαχείμασής του.

Η μέγιστη καταγραφή που έχει γίνει σε ελληνικό επίπεδο είναι 47 πουλιά το 2008, σε κούρνια στο Δέλτα Έβρου.

Στις πρόσφατες καταμετρήσεις του Φορέα Διαχείρισης μετρήθηκαν 43 πουλιά, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση Στικταετών που έχει καταγραφεί στον ελληνικό χώρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην κατηγορία «Κινδυνεύον».

 

Απειλές και μέτρα διαχείρισης

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο στικταετός στην Ελλάδα, είναι η λαθροθηρία και οι συνεχιζόμενες επεμβάσεις στους βιοτόπους του (αποξηράνσεις, αποψιλώσεις παραποταμίων και παραλιμνίων δασών). Άλλες απειλές είναι η ανθρώπινη όχληση, η δηλητηρίαση από μόλυβδο που εμπεριέχεται στα κυνηγετικά σκάγια και, πιθανόν, τα δηλητηριασμένα δολώματα.

Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την λαθροθηρία και η αυστηρή διαφύλαξη των υδροχαρών δασών στους υγροτόπους όπου συχνάζει, ιδιαίτερα στον Έβρο, καθώς και η προστασία των χώρων τροφοληψίας. Επίσης, έλεγχος της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και απαγόρευση της χρήσης σκαγίων μολύβδου στους υγρότοπους.

  • Το κυνήγι του απαγορεύεται αυστηρά (Απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΕ). Είναι προστατευόμενο είδος και ολόκληρος ο πληθυσμός που διαχειμάζει στην Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/Natura 2000.