Ηλεκτρονική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ΠΓΝΑ

Στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ε. προχωράει στις εξής ενέργειες:

  • Σε κάθε προσερχόμενο ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα καταγράφονται ηλεκτρονικά τα ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, ΑΜΚΑ, ασφάλιση, διεύθυνση κ.λ.π.) και αιτία προσέλευσης. Σε περίπτωση που έχει νοσηλευτεί ή επισκεφθεί τα ΤΕΠ την τελευταία 10ετία τα στοιχεία του και όλο το ιατρικό του ιστορικό αντλούνται από το σύστημα μόλις δώσει τις πρώτες πληροφορίες (επίθετο ή ΑΜΚΑ) και προωθούνται στον γιατρό του ΤΕΠ. Σήμερα τα στοιχεία καταγράφονται χειρόγραφα και το ιστορικό μπορεί να αντληθεί μόνο εργάσιμες μέρες και ώρες και μετά από πολύωρη προσπάθεια από το αρχείο του ΠΓΝΑ
  • Μόλις αναλάβουν υπηρεσία οι 48 νέοι διοικητικοί υπάλληλοι, το ΤΕΠ θα καλύπτεται επί 24ώρου βάσεως από διοικητικό προσωπικό.
  • Αναμένεται ο διορισμός 6 γιατρών ΕΣΥ στο ΤΕΠ μέχρι το Πάσχα.
  • Προετοιμαζόμαστε για την πλήρη αυτονόμηση του ΤΕΠ ως τμήμα του νοσοκομείου και ιδρύεται τομέας επειγοντολογίας που θα περιλαμβάνει ΤΕΠ και ΜΕΘ

Έτσι θα βελτιωθούν σημαντικά οι παρεχόμενες προς τους ασθενείς υπηρεσίες. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαικό Νόμο Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καταγράφονται μόνο στοιχεία που είναι ιατρικά αναγκαία και τηρούνται υποχρεωτικά 20 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ