Προκήρυξη 48 θέσεων επικουρικού διοικητικού προσωπικού στο Π.Γ.Ν.Α.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκήρυξε 48 θέσεις επικουρικού διοικητικού προσωπικού (ΠΕ διοικητικού-οικονομικού, ΤΕ διοικητικού λογιστικού, ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας, ΔΕ διοικητικών γραμματέων, Δε γενικών καθηκόντων, ΤΕ πληροφορικής, ΔΕ πληροφορικής). Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας  loipoepikouriko.moh.gov.gr έως 30/11/2018