Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια η Ενσωμάτωση της Οδηγίας NIS για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και στα συστήματα δικτύων

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της συζήτησης στη Βουλή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ, η οποία προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρησιακών αρχών, αρμόδιων για την Κυβερνοασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ομιλία της η κα. Γκαρά, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ της επονομαζόμενης Οδηγίας NIS, υπογράμμισε πως  Κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και πως η ασφάλεια και η ανάγκη προστασίας των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών βρίσκεται υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων αυτής της Κυβέρνησης, στο σημερινό “ψηφιοποιημένο” περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Έχοντας αναλύσει τις διατάξεις και τις παραμέτρους του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, η Βουλευτής Έβρου, έκανε σήμερα μια εκτενέστερη αναφορά στη σημασία της Κυβερνοασφάλειας για την εύρυθμη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών της χώρας μας (ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υγεία, πόσιμο νερό, ψηφιακές υποδομές) αλλά και των επιχειρήσεων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

Με τους κοινούς κανόνες που θεσπίζει η παρούσα Οδηγία, δίνεται η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε πλέον απειλητικά συμβάντα (κυβερνοεπιθέσεις, διαρροή προσωπικών δεδομένων, υποκλοπή στοιχείων, παραβιάσεις λογαριασμών κλπ.), τα οποία επηρεάζουν μεγάλο αριθμό πολιτών, διαταράσσουν τις λειτουργίες μεγάλων υπηρεσιών και δομών, και μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του συνόλου της κοινωνίας.

Εκτός αυτού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στο χώρο της επιστήμης και της καινοτομία, η κα. Γκαρά στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα του Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  του Γεωργικού Τομέα, το οποίο θα γίνει αφορά γύρω στους 450.000 αγρότες και θα αποσκοπεί στη μετάβαση της αγροτικής παραγωγής από την παραδοσιακή καλλιέργεια σε σύγχρονους μεθόδους, μέσω νέων τεχνολογιών. Με τις δράσεις της ευφυούς γεωργίας (ηλεκτρονική παρακολούθηση καλλιέργειας, συλλογή κλιματικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, ενημερώσεις καιρικών φαινομένων, ενημέρωση παραγωγών μέσω μηνυμάτων για την προστασία της καλλιέργειας) προβλέπεται σημαντική μείωση του κόστους  για τους αγρότες αλά και διευκόλυνση τους σε πρακτικό επίπεδο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατατέθηκε μια εξαιρετικά σημαντική τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες και κυρίως τους αγρότες. Συγκεκριμένα, από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος  οι αγρότες που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε αδράνεια.