Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στην Αλεξανδρούπολη

Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) στην Αλεξανδρούπολη από την ανάδοχο εταιρία του έργου. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης απαλλάσσεται από την υποχρέωση μεταφοράς των απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής και συνακόλουθα από το κόστος μεταφοράς τους, ύψους 950.000 € ετησίως.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του Χ.Υ.Τ.Υ., την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που προβλέπεται στον ίδιο χώρο και το υπάρχον Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα αποκτήσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις και τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Στόχος του έργου είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων από την ελαχιστοποίηση του ποσοστού προς ταφή με παράλληλη μείωση του κόστους τόσο για τον Δήμο όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.