139 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό τριάντα εννέα (139) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνει πρόσληψη 100 καθαριστών/στριών, 12 πλυντών/ντριών, 12 τραπεζοκόμων και 15 φυλάκων/νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας έως και 24 μήνες για 5/νθήμερη, 6/ωρη απασχόληση.

Από 16 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων.

prokiriksi-alexandroupoli