Η Νατάσα Γκαρά για την Πολιτική Προστασία στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών συζητήθηκαν οι εισηγήσεις για την Ετήσια Έκθεση που θα κατατεθεί στα πρακτικά της Βουλής, και τέθηκαν συνοπτικά όλα τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε τα βασικά ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας, με τα οποία έχουμε έρθει αντιμέτωποι σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ανέδειξε  τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται να ληφθούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού.

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά έκτακτα φαινόμενα και καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα, η κα. Γκαρά σημείωσε πως » Οι αλλαγές στο κλίμα, η ένταση στη δόμηση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στα σύγχρονα περιβάλλοντα, αδιαμφισβήτητα υπογραμμίζουν την αναθεώρηση των σχεδίων προστασίας και πρόληψης, την ανάγκη για άμεσο συντονισμό της Εθνικής Πολιτικής Προστασίας και την ενίσχυση όλων των δομών και των σχεδίων, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστροφικά φαινόμενα στο μέλλον«.

Συνοπτικά, αναφέρθηκε στους εξής προβληματισμούς:

  • Αναβάθμιση των μέτρων πολιτικής προστασίας και των μέσων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή.
  • Ανανέωση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση της δύναμης της Πυροσβεστικής και ένταξη νέων τεχνολογικών μέσων ελέγχου και πρόληψης.
  • Ενίσχυση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Αξιοποίηση και οργάνωση των Εθελοντικών Οργανώσεων, στα πλαίσια ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας αλλά και νομοθετικές παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση, την παροχή κινήτρων και τους κανόνες εμπλοκής των εθελοντικών αυτών σχημάτων.
  • Δημιουργίας «νησιωτικής» Δομής δασοπυρόσβεσης και προστασίας, καθώς η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών μας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά των σχεδιασμό αντιμετώπισης των έκτακτων καιρικών φαινομένων.
  • Προσπάθεια απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και επιτάχυνσης κατά την απορρόφηση των απαραίτητων κονδυλίων σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ άλλων, η κα. Γκαρά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη επικαιροποίησης του παρόντος σχεδίου εκτάκτου ανάγκης (Ξενοκράτης) αλλά και των σχεδίων εκκένωσης και πλημμύρας, χρησιμοποιώντας τόσο ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όσο και συστήματα Μαζικής Ενημέρωσης Έκτακτης ανάγκης που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Πρόσφατα, κατατέθηκε, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά την άτυπη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας που θα εξασφαλίζει μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ περισσότερα και πιο σύγχρονα Μέσα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Εκτός αυτού, όμως, προβλέπεται και η ενίσχυση της πρόληψης των καταστροφών και της ετοιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Αλληλεγγύης, και την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ειδική αναφορά επίσης έκανε για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τον νομό Έβρου, το οποίο εκπονήθηκε και εκδόθηκε πρόσφατα και μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο της Κυβέρνησης, της  Περιφέρειας αλλά και των Δήμων για τη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στις υποδομές, στο περιβάλλον και στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ενίσχυση της πρόληψης με εξειδικευμένα σχέδια σε κάθε περιοχή, καθώς και η εκπαίδευση – γνωστοποίηση του γενικού πληθυσμού.