Βολές αρμάτων μάχης στην περιοχή Πεδίου Βολής «ΑΕΤΟΥ»

Σύμφωνα με την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 (από 08:00 μέχρι 22:00), θα εκτελεστούν βολές αρμάτων μάχης και όπλων καμπύλης και ευθυτενούς τροχιάς, στην περιοχή Πεδίου Βολής «ΑΕΤΟΥ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται ΑΜΕΣΑ η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική αρχή.