Η Ελλάδα εκτρέφει 4.5 εκατομμύρια γίδια – Η Σαμοθράκη 80.000

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη -αριθμητικά εκτροφή γιδιών σε όλη την Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις η είδηση αντιμετωπίζεται σκωπτικά, όμως έχει στη βάση της μεγάλη σοβαρότητα.

Το γίδινο γάλα αποτελεί πλέον διατροφική τάση και όχι μόνο λόγω μόδας, αλλά και λόγω των θρεπτικών του συστατικών ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντικαταστήσει το αγελαδινό. Η ζήτησή του δε, αυξάνεται συνεχώς και με άλλα λόγια η Ελλάδα κρατάει ένα κλειδί για να ανοίξει μια μεγάλη αγορά.

Πιο ειδικά τώρα, το κλειδί αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “πασπαρτού” και να ξεκλειδώσει έναν καινούργιο κόσμο για το νησί της Σαμοθράκης, όπου το γίδι είναι σήμα κατατεθέν. Μόνο που δυστυχώς, αντί για πλεονέκτημα, τα γίδια της Σαμοθράκης έχουν μετατραπεί σε μειονέκτημα για το νησί του Έβρου λόγω της υπερ-εκτροφής.

Ενώ, η Σαμοθράκη μπορει να αντέξει περίπου 10.300 μικρές ζωικές μονάδες, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν στο νησί περίπου 80.000 γίδια. Επαγωγικά αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός τους όχι μόνο δεν μπορεί να συντελέσει στην οικονομική ανάπτυξη της Σαμοθράκης, αλλά αυτή η υπερσυγκέντρωση προκαλεί διαταραχές στο οικοσύστημα του νησιού, οι οποίες ευθύνονται μερικώς και για μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές όπως αυτή του Σεπτεμβρίου του 2017 (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο υπερπληθυσμός των γιδιών φταίει απόλυτα για το ότι “πνίγηκε” το νησί εκείνη την αποφράδα μερα).

Με άλλα λόγια, τα γίδια χρήζουν σοβαρότερης αντιμετώπισης έτσι ώστε και τα ίδια να μην υποφέρουν από έλλειψη τροφής, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουν μία οικονομική ώθηση στη Σαμοθράκη, που τόσο την έχει αναγκη.