Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναζητά προσωπικό από μετατάξεις

Η μετατροπή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου σε έναν φορέα ικανό να προσελκύσει διοικητικό προσωπικό από μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο φορέα, είναι ένας από τους στόχους που έχει θέσει το νέο διοικητικό σχήμα του Ιδρύματος.

Η δήλωση ανήκει στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υπηρεσιών Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο και έγινε στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης παρουσίας του ιδίου και όλου του πρυτανικού σχήματος στα τοπικά ΜΜΕ.

Από τις εκλογές του Μαΐου και εντεύθεν, το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης έχει πλέον αλλάξει ηγεσία και τελεί υπό τις “πρυτανικές” του κου Αλέξανδρου Πολυχρονίδη και τεσσάρων αντιπρυτάνεων εκ των οποίων μόνο ο ένας ανήκε και στην παλιά διοίκηση. Ο λόγος για τον κο Φώτη Μάρη που εξακολουθεί να έχει τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού, ενώ την τετράδα γύρω από τον Πρύτανη συμπληρώνουν οι κυρίες Ζωή Γαβριηλίδου που είναι Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και η κα Μαρία Μιχαλοπούλου που είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης.

Ο Πρύτανης και οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις παρουσίασαν ένα αδρό περίγραμμα του πλαισίου μέσα στο οποίο προτίθενται να λειτουργήσουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τους στόχους τους να περιλαμβάνουν την διεύρυνση του Πανεπιστημίου, την αλλαγή στην οικονομική διαχείριση και τη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.