Αλεξανδρούπολη: Εργασίες κλαδέματος και κοπής ξερών δέντρων

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για εκτέλεση κηποτεχνικών εργασιών σε πεζοδρόμια και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου του Δήμου, ενημερώνει τους πολίτες ότι το συνεργείο πρασίνου του Δήμου έχει ξεκινήσει τις εργασίες κλαδέματος και κοπής ξερών δέντρων.

Έχοντας ως προτεραιότητα την ενημέρωση των πολιτών και στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, παρακαλεί τους πολίτες να ενημερώσουν για την ύπαρξη ξερών ή και επικίνδυνων δέντρων στη γειτονιά τους, τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας στα τηλ 25513 50041 και 25513 50042 ή στη γραμμή δημότη 25510 22222