Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: “Πόλεμος” για το νέο εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών

Στην Επιθεώρηση Εργασίας θα προσφύγει το Εργατικό Κέντρο Έβρου, αν δεν προσδιοριστούν άμεσα οι όροι των νέων -ατομικών- συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι νεοπροσληφθείσες καθαρίστριες του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΕΚΕ, Στάθη Ασπιώτη, στις συμβάσεις δεν προβλέπεται ρητώς το τι θα συμβεί σε περίπτωση ασθένειας/απουσίας της κάθε εργαζόμενης και αυτό θέτει σε κίνδυνο τόσο τη θέση εργασίας όσο όμως και την καθαριότητα του Νοσοκομείου εν γένει.

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζει το Εργατικό Κέντρο στις νέες συμβάσεις, που θεωρεί ότι θέτουν σε ομηρία τις νεοπροσληφθείσες καθαρίστριες. Και αυτό διότι θα έχουν διάρκεια μόλις 2.5 μηνών ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχαν δώδεκα. Η μείωση του χρόνου έγινε διότι όπως είχε εξηγήσει στο παρελθόν ο διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Αδαμίδης, υπήρχαν νομικά θέματα με τον προηγούμενο εργολάβο καθαριότητας που έπρεπε να λυθούν.

Έτσι και παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είχε γίνει εγκαίρως όπως και η ανάρτηση των ονομάτων, οι προσλήψεις είχε αποφασιστεί να γίνουν μετά τη λήξη των νομικών διενέξεων. Για το λόγο αυτό όμως, το Εργατικό Κέντρο προτείνει να μην γίνει διαγωνισμός μέσα στο 2019 και να εργαστούν οι νυν προσληφθείσες που σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν πολύ μειωμένη μοριοδότηση. Ιδανικά δε, το ΕΚΕ προτείνει την πρόσληψη των καθαριστριών με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Πάντως οι νέες καθαρίστριες του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης πιάνουν δουλειά στις 16 Οκτωβρίου και είναι στο σύνολο 112 (σ.σ. σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και 12 χειριστές/χειρίστριες των πλυντηρίων του ιδρύματος). Οι μισές από αυτές δε, εργάζονταν ήδη στο Νοσοκομείου ως προσωπικό του εργολάβου καθαριότητας που είχε την ευθύνη.