Υποχρεώσεις δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που αφορούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι  σύμφωνα με τις παραγράφους 1.η και 2 του άρθρου 6 της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2281/15.06.2018) από 1  Νοεμβρίου 2018  θα διακόπτεται το ΚΕΑ στις εξής περιπτώσεις:

 • Εάν τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Εάν τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δε φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Προκειμένου οι δικαιούχοι να εξακολουθούν να λαμβάνουν το ΚΕΑ, θα πρέπει:

 • Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών, που δεν έχουν

απολυτήριο Δημοτικού να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησής του. Πληροφορίες: Σοφία Καραβασίλη, τηλ 2551026559 Παιδαγωγός Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.

 

 • Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έως 45 ετών, που έχουν απολυτήριο Δημοτικού και δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου, να εγγραφούν  :
   • είτε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Αλεξανδρούπολης (ΣΔΕ). Πληροφορίες: 5-8 το απόγευμα στο κτίριο του 4ου Γυμνασίου, Αυτοκράτειρας Θεοδώρας,  τηλ 2551089804.
    • είτε στο Εσπερινό Γυμνάσιο,  14ης Μαΐου 110, τηλ-2551082080
 • Όλα τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού γεννημένα από το 2013 και μετά να εγγραφούν στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης και να παρουσιάζουν τακτική φοίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πληροφορίες: Σοφία Καραβασίλη, τηλ 2551026559 Παιδαγωγός Παραρτήματος Κέντρου Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,

 

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον  απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού στο προσεχές μέλλον.

 

Παρακαλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουν κάθε υπάρχουσα και επιπλέον δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των συμπολιτών μας στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

Κέντρο Κοινότητας : 2551053043

Παράρτημα: 2551026559

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος ΔΣ

                                                                                 Γερακόπουλος Χρήστος