Ιδρύεται Κέντρο Ημέρας για την άνοια στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ιδρύεται Κέντρο Ημέρας για τους πάσχοντες από άνοια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η χρηματοδότηση θα γίνει αρχικά από πόρους των Π.Ε.Π. και ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ για 18 μήνες και στη συνέχεια από τον κρατικό προυπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Το κέντρο θα απασχολεί προσωπικό από 8 άτομα.

Οι πάσχοντες από άνοια χρειάζονται συνεχή, επιμελή, επίπονη και ψυχοφθόρα  για τους συγγενείς φροντίδα. Η δημιουργία του Κέντρου Ημέρας θα ανακουφίσει τις οικογένειες των πασχόντων και θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους.