ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Έβρου: Απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση – Από Δήμος του Δημάρχου , Δήμος των Δημοτών

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού με την ψήφιση του σχεδίου «Κλεισθένης1». Η νέα αυτή μεταρρύθμιση , με την απλή αναλογική για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων , δίνει την δυνατότητα της καλύτερης αντιπροσώπευσης , και της δημοκρατικότερης λειτουργίας των οργάνων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται αποτελεσματικότερη και πιο δημοκρατική , με τους πολίτες  να συμμετέχουν πιο ενεργά.

Η κατηγοριοποίηση των δήμων με κριτήρια γεωγραφικά , οικονομικά , πληθυσμιακά, αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησης.

Η επίλυση των προβλημάτων των δημοτών γίνεται ταχύτερη με την συγκρότηση αυτοτελούς υπηρεσίας  εποπτείας ΟΤΑ ως αποκεντρωμένης υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών , για τον έλεγχο νομιμότητας κι όχι σκοπιμότητας των πράξεων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης . Το νέο θεσμικό πλαίσιο , έρχεται με βεβαιότητα να διορθώσει αδυναμίες του «Καλλικράτη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ Έβρου , θεωρεί ότι ο «Κλεισθένης 1» , αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη συνεργατικών αυτοδιοικητικών σχημάτων στους δήμους του νομού , τα οποία θα προέλθουν από διεργασίες πολιτών που ενδιαφέρονται για την αυτοδιοίκηση, με δημοκρατικό τρόπο .

Ο ΣΥΡΙΖΑ Έβρου καλεί τους πολίτες των δήμων του νομού να πρωτοστατήσουν στην δημιουργία νέων σχημάτων, τα οποία  θα διεκδικήσουν τις διοικήσεις των ΟΤΑ στους οποίους ανήκουν.

Δηλώνει ότι θα στηρίξει:

-Σχήματα, τα οποία θα έχουν βασικές αρχές στις διακηρύξεις τους οι οποίες προάγουν και εμβαθύνουν την δημοκρατία.

-Σχήματα που συμφωνούν με τις βασικές αρχές του  «Κλεισθένη1» , με κύρια την απλή αναλογική .

-Σχήματα που θα καταδικάζουν την ξενοφοβία και τον εθνικισμό.

-Σχήματα που δηλώνουν απερίφραστα την αντίθεση τους στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή μας

-Σχήματα  που θα θεσμοθετήσουν  την τακτική  λογοδοσία Τη χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την αξιοποίηση και διάχυση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

 

Αύγουστος 2018

ΣΥΡΙΖΑ Ν.Ε ΕΒΡΟΥ