Προκήρυξη μίας θέσης επιμελητή Β΄ Αιματολογίας για το ΠΓΝΑ

Ικανοποιείται το αίτημα του Π.Γ.Ν.Α. για ενίσχυση της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής, μιας κλινικής με σημαντικό κλινικό και επιστημονικό έργο. Προκηρύχτηκε 1 θέση επιμελητή Β΄ Αιματολογίας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 3/9/2018 έως και 21/9/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Α. www.pgna.gr