Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις του Νομού Έβρου υπό τον φόβο πυρκαγιών

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. καθώς και τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), από αύριο 18-08-2018 αλλά και τις επόμενες ημέρες, στον Ν. Έβρου και την Νήσο Σαμοθράκη αναμένονται ισχυροί άνεμοι. Για τον λόγο αυτό οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανάψουν για κανένα λόγο φωτιά στην ύπαιθρο και συγκεκριμένα:

                                               ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

  1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
  2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.
  3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων.
  4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων .
  5. Το κάπνισμα μελισσών.
  6. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  7. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών.
  8. Η εκτέλεση θερμών εργασιών, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.