Χωρίς ΑΤΜ το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης εδώ και δύο μήνες

Χωρίς μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) παραμένει το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης εδώ και δύο μήνες περίπου.

Αυτό συμβαίνει λόγω απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματος της εντός του Νοσοκομείου, η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί και το ΑΤΜ.

Το πρόβλημα που δημιουργείται από την απουσία ΑΤΜ αφορά τόσο τους ασθενείς – συνοδούς όσο και το διοίκηση του Νοσοκομείου. Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με χρήματα καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Νοσοκομείο καθώς αν “ξεμείνουν” το πλησιέστερο μηχανημα ανάληψης βρίσκεται στη Νέα Χιλή και πρέπει να μετακινηθούν μέχρι εκεί.

Η διοίκηση του νοσοκομείου από την αλλαγή πλευρά χρησιμοποίουσε το ΑΤΜ για να καταθέτει τις εισπράξεις των απογευματινών ιατρείων κάτι που τώρα γίνεται με μετακίνηση υπαλλήλου από το ίδρυμα προς την πόλη.

Όπως είπε στο “R” ο διοικητής του Νοσοκομείου Δήμητρης Αδαμίδης ήδη έχει γίνει κρούση για τοποθέτηση ΑΤΜ σε όλες τις τράπεζες και η τελική επιλογή θα γίνει μεσω διαγωνισμού. Ωστόσο τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν πρέπει να λειτουργούν εις τρόπον ώστε να δέχονται χρήματα (καταθέσεις) χωρίς την παρουσία υπαλλήλου, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η Τράπεζα Πειραιώς συνεπώς το μηχάνημα που θα τοποθετηθεί δεν θα ανήκει σε αυτήν.

Έως τώρα έχουν εκφράσει δυνατότητα παροχης τέτοιου μηχανήματος τρεις τράπεζες και η τελική επιλογή θα γίνει οταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμος, που αυτό δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά.

Όσο για την απόφαση της διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος αυτή ανήκει στην Τράπεζα και ελήφθη με οικονομοτεχνικα κριτήρια.