Η ΔΕΥΑΑ διεκδικεί έργα 7,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Η ΔΕΥΑΑ αξιοποιώντας κάθε χρηματοδότηση καταθέτει ώριμες μελέτες για έργα εκατομμυρίων ώστε να παρέχει επαρκές και ποιοτικά ασφαλές νερό σε κάθε οικισμό και πόλη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Έτσι είναι μέσα στους πρώτους σε όλη την Ελλάδα που κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης 3 εκατομμυρίων ευρώ στην πρόσκληση με την επωνυμία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου της πόλης των Φερών, οι συχνές βλάβες του οποίου ταλαιπωρούν τους κατοίκους, καθώς και την αντικατάσταση αγωγών διανομής στους οικισμούς Συκορράχης και Μάκρης για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση και να μειωθούν οι απώλειες νερού εξ αιτίας των βλαβών.

Παράλληλα καταθέτει στην πρόσκληση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» αίτημα χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης (Βιολογικός καθαρισμός) με νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών και την οριστική εξάλειψη των οσμών στον περιβάλλοντα χώρο.

Πλήθος ώριμων μελετών της ΔΕΥΑΑ περιμένουν νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης για να γίνουν παρεμβάσεις υδροδότησης σε κάθε οικισμό του Δήμου αλλά και στην πόλη των Φερών και της Αλεξανδρούπολης!

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της ΔΕΥΑΑ που παρά τις ελλείψεις σε στελέχωση κατορθώνουν με ιδιαίτερο ζήλο όχι μόνο να ανταπεξέρχονται στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και να σχεδιάζουν και να αξιοποιούν κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για έργα που συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

Γιώργος Ουζουνίδης