ΠΓΝΕ: «Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική: η συνεργασία φέρνει αποτελέσματα»

Τον Απρίλιο του  2016 ένας πανεπιστημιακός ΩΡΛ έλαβε 5ετή νόμιμη άδεια και λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο 1 γιατρός ΩΡΛ που συνελήφθη για φακελάκι. Τότε η Διοίκηση του ΠΓΝΕ πήρε την απόφαση να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της ΩΡΛ του ΕΣΥ. Χάρις όμως στην άριστη συνεργασία του Δ/ντή της Παν/κής ΩΡΛ Αν. Καθηγητή κ. Κατωτομιχελάκη με τη Διοίκηση και τους γιατρούς του ΕΣΥ, με επιμονή και υπομονή τα πράγματα άλλαξαν ριζικά.

Έτσι σήμερα η ΩΡΛ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει 1 πανεπιστημιακό, 2 επιμελητές Β΄, 1 πανεπιστημιακό υπότροφο και 1 στρατιωτικό ΩΡΛ (ο τελευταίος μόνο για εφημερίες). Το έργο της αξιόλογο σε σύγκριση με την περίοδο 2012-2015: αύξηση νοσηλευομένων κατά  18%, αύξηση χειρουργείων κατά 13%, αύξηση σοβαρών επεμβάσεων κατά 80%, λειτουργία τακτικού εξωτερικού ιατρείου 3 φορές εβδομαδιαίως, ακοολογικό ιατρείο, μονάδα ενδοσκοπήσεων, για πρώτη φορά λειτουργία ιατρείου σιαλενδοσκόπησης και ειδικού ιατρείου αλλεργίας ρινός. Εξετάστηκαν 5270 από ολόκληρη την περιφέρεια (Τακτικά και Επείγοντα ιατρεία και κλινική).

Επιπλέον σημαντικό ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο: βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο 2017, εκπόνηση 3 διδακτορικών διατριβών, 2 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, 4 διεθνείς δημοσιεύσεις, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές διατριβές.

Εγκρίθηκε η αγορά μέσω ΕΣΠΑ συστήματος πλοήγησης για ενδοσκοπικές επεμβάσεις που αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το πετυχημένο έργο της ΩΡΛ αποδεικνύει ότι η συνεργασία Πανεπιστημίου – ΕΣΥ – Διοίκησης φέρνει καρπούς. Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό της κλινικής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ 

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ