Search
Close this search box.
Κοινωνική Συμμαχία Έβρου: 30 Μαΐου “Πανεθνική Ημέρα Δράσης”

Οχτώ χρόνια λιτότητας εγκλώβισαν τη χώρα σε βαθιά, παρατεταμένη και ανακυκλούμενη οικονομική δυσπραγία και κοινωνική καχεξία.

Ανεργία, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δημευτική φορολόγηση και εισφορολόγηση εργαζομένων, συνταξιούχων, εμπό­ρων και επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης των θυμάτων της κρίσης, συνθέτουν την αδιέξοδη κατάσταση που βιώνουμε όλοι.

Για το λόγο αυτό, φορείς της κοινωνίας των πολιτών του Έβρου αναλαμβάνουμε ενιαία δράση και συντασσόμαστε με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ».

Όλοι μαζί, θέτουμε την πατρίδα μας στην πρώτη γραμμή με σκοπό την «παλι­νόρθωση» της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αντιτασσόμαστε έμπρακτα στην πόλωση. Ενώνουμε δυνάμεις, ενεργούμε συλλογικά, αθροίζουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Διεκδικούμε, δυναμικά, εναλλακτικές πολιτικές και μέτρα εξόδου από την κοινωνικοοικονομική κρίση:

 1. Δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμα βιώ­σιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές. Επαναφορά στους μισθούς πριν το 2012 για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε..
 2. Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δίχτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομά­δες και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Που θα προστατεύει την πρώτη κατοι­κία και την επαγγελματική στέγη των θυμάτων της κρίσης. Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
 3. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα Εθνικό Στρα­τηγικό Σχέδιο για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας.
 4. Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύουν την υγιή επιχειρηματι­κότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
 5. Προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση του ΕΣΥ, με το φάρμακο να παραμένει δημόσιο αγαθό.
 6. Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λειτουργών του. Εξά­λειψη των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Προσλήψεις για κάλυψη των πραγματικών αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό.
 7. Αξιοπρεπείς συντάξεις και πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφά­σεων για τον ανακαθορισμό του ύψους τους.
 8. Επαναφορά των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας για μισθωτούς και συνταξιούχους.
 9. Περιορισμό της εξοντωτικής φορολόγησης και εξάλειψη της δημευτικού χαρα­κτήρα εισφορολόγησης, με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου.
 10. Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώ­χεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα ανα­βαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγω­γική ανασυγκρότηση της χώρας.
 11. Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέδωση του Κράτους Δικαίου.
 12. Έργα υποδομής στα Τελωνεία του νομού μας και άμεση επαναλειτουργία του τελωνείου Σαμοθράκης.
 13. Άμεση στήριξη των αγροτών λόγω αδυναμίας καλλιέργειας γης και των κτηνοτρόφων του νομού Έβρου καθώς και των κατοίκων της Σαμοθράκης από τις φυσικές καταστροφές και τις νόσους εξαιτίας των οποίων υπέστησαν μεγάλη οικονομική ζημιά. Στήριξη των ελληνικών προϊόντων που παράγει ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας και της περιοχής μας.

Στις 30 Μαΐου 2018 η Κοινωνική Συμμαχία ξεκινά με την «ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ» ενάντια στις ασκούμενες πολιτικές λιτότητας, ανεργίας και υπερφορολόγησης. Συνάντηση φορέων στο Εργατικό Κέντρο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη και ώρα 11:00.

 

Τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας Έβρου

 • Εργατικό Κέντρο Ν. Έβρου
 • Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Έβρου
 • Επιμελητήριο Έβρου
 • Τ.Ε.Ε. Θράκης – Ν.Ε. Έβρου
 • Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Ν. Έβρου
 • Ομοσπ. Επαγγελμ. Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Έβρου
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης
 • Φαρμακευτικός. Σύλλογος Έβρου
 • Εμπορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης
 • Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Φερών
 • ΕΑΣ Έβρου
 • Αγροτικός Σύλλογος Αλεξ/πολης
 • Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξ/πολης
 • Συντεχνία Αρτοποιών Έβρου
 • Σωματείο Επαγγελματιών Εστιατορίων Καφέ – Μπαρ Αλεξ/πολης
 • Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Έβρου
 • Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Έβρου
 • Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών Π.Τ. Θράκης
 • Περιφερειακό Τμήμα Α.Μ.Θ. Ένωση Ελλήνων Χημικών
 • Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξ/πολης
 • Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης
 • Συντεχνία Κουρέων – Κομμωτών Αλεξ/πολης Έβρου
 • Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αλεξανδρούπολης
 • Συνταξιούχοι Δημοσίου
 • Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ
 • Νομαρχ. Σύλλ. Α.ΜΕ.Α. Ν. Έβρου
 • Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου» (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.)