Search
Close this search box.
Σκουπίδια Σαμοθράκης: Ο Νόμος που επικαλείται η SAOS Ferries για τη διακοπή της μεταφοράς είναι λάθος

Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγες ημέρες η εφοπλιστική εταιρία SAOS Ferries ανακοίνωσε ότι από 1ης Ιουνίου θα διακόψει τη μεταφορά των απορριμμάτων της Σαμοθράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Στην επιστολή μάλιστα με την οποία γίνεται αυτή η γνωστοποίηση, ο εκπρόσωπος της εταιρίας που την υπογράφει, επικαλείται το άρθρου 6 του Νόμου 4316/2014,  που με αδιαμφισβήτητο τρόπο ορίζει ότι τέτοια μεταφορά επιτρέπεται από Ε/Γ-Ο/Γ, μόνο σε δρομολόγια άνευ επιβατών και υπό τον όρο της ειδικής διαχείρισης των μεταφερόμενων απορριμμάτων”, όπως λέει χαρακτηριστικά.

Μόνο που το άρθρο 6 του νόμου 4316/2014 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με μεταφορά απορριμμάτων. Ο νόμος 4316/2014 είναι του υπουργείου Υγείας και αφορά σε θέματα νοσοκομείων. Το άρθρο 6 ειδικότερα, έχει τίτλο: Ομάδα υποστήριξης θρέψης και ογκολογικά συμβούλια! 

Παρακάτω, παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο 6 του ν. 4316/2014 πριν από αυτό όμως, ως “R” θεωρούμε δεδομένο ότι η αναφορά στον συγκεκριμένο νόμο έγινε εκ παραδρομής, αλλά από την άλλη πλευρά, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η μεταφορά των απορριμμάτων ενός ολόκληρου νησιού, μάλλον χρήζει περισσότερης προσοχής.

Το άρθρο 6 του Ν. 4316/2014

Άρθρο 6
Ομάδα υποστήριξης θρέψης και ογκολογικά συμβούλια

1. Η παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής, ένας φαρμακοποιός που προτείνεται από τον Διευθυντή του Φαρμακευτικού Τμήματος, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων. Τον ασθενή αναλαμβάνει η Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης, μετά από αίτημα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας ανήκουν:
1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας,
2. η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης,
3. η τακτική αναθεώρηση του προγράμματος διατροφής,
4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Ομάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία με την αρμόδια γι’ αυτήν ομάδα.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά τις λέξεις «…από τον διαιτολόγο» προστίθενται οι λέξεις «και τον φαρμακοποιό που εκτελεί…».

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά τις λέξεις «..Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης…» προστίθενται οι λέξεις «..και των φαρμακοποιών του φαρμακευτικού Τμήματος και της Ομάδας Θρέψης…».

4. Η υποπαράγραφος δ’ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποτελούνται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Οι ιατροί μόνιμα μέλη μπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιμελητές και συγκεκριμένα ένας παθολόγος – ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής – ογκολόγος, ένας χειρουργός – ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος. Τα μόνιμα μέλη επιλέγονται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ’ έτος, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Επίσης συμμετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως μη μόνιμα μέλη μπορεί να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ως μόνιμο μέλος νοσηλευτής. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μόνιμο μέλος ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος ή άλλος κλινικός ή μη φαρμακοποιός που ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος, ορίζει. Ακόμα μπορούν να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόμενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συμβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκομείο ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία με το πλησιέστερο νοσοκομείο, η οποία μπορεί να διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.»