Πρώτος πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ΑΜΘ ο Χριστόδουλος Τοψίδης

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στην έδρα του Επιμελητηρίου Καβάλας (Ομονοίας 30, Καβάλα) η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.ΣΥ.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά την διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Προέδρου και τον ορισμό Αντιπροέδρων του Π.Ε.ΣΥ Αν Μακεδονίας & Θράκης.

Πρόεδρος του Π.Ε.ΣΥ Αν Μακεδονίας & Θράκης αναδείχθηκε παμψηφεί ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου. Τις θέσεις των Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Πρόεδροι των λοιπών Επιμελητηρίων της ΠΑΜΘ με την ακόλουθη κατάταξη και σύμφωνα με τον αριθμό των μελών εκάστου Επιμελητηρίου:

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στυλιανός Μωραΐτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Δ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνιος Γραβάνης, Πρόεδρος Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Ε΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αγγελίδης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Σε δήλωση του με το πέρας της συνεδρίασης ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Π.Ε.ΣΥ. Αν Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης ανέφερε

“Είναι τιμή μου να υπηρετήσω τον Επιμελητηριακό Θεσμό σε Περιφερειακό Επίπεδο. Ο νέος θεσμός αυξάνει το ρόλο των Επιμελητηρίων και μας δίνει την ευκαιρία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα κοινό όραμα διατηρώντας πάντα τον ρόλο των τοπικών Επιμελητηρίων ισχυρό… ” και πρόσθεσε  «Η εμπιστοσύνη των συνάδελφων αποτελεί ευθύνη και το επόμενο βήμα είναι να εστιάσουμε στον σχεδιασμό μιας κοινής στρατηγικής για την ανάδειξη της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης»