Προσλήψεις 4 φυλάκων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Διαβάστε την προκήρυξη αναλυτικά ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ef