Θράκη: Το φυσικό αέριο πάει (Δημοκρίτειο) Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το προσεχές διάστημα πρόκειται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της περιόδου 2014-2020, το έργο της διασύνδεσης των πανεπιστημιουπόλεων του Δ.Π.Θ. σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Το έργο της διασύνδεσης των πανεπιστημιουπόλεων και της ένταξής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εκτιμώμενης δαπάνης περίπου 850.000€, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΔΑ Α.Ε.) και του Δ.Π.Θ.

Σημειώνεται ότι το κόστος μελέτης και κατασκευής του εσωτερικού δικτύου των πανεπιστημιουπόλεων δεν περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο προϋπολογισμό.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να εξοικονομήσει με την ολοκλήρωσή της πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος κάθε χρόνο, που θα είναι διαθέσιμα σε άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου.