Σε κίνδυνο η λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.

Η ΑΡΣΙΣ, ήδη από το 2006, υλοποιεί εθνικά προγράμματα τόσο για την φιλοξενία, όσο και για την υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών.

Οι Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτούνταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από την 1η Αυγούστου 2017 η χρηματοδότηση και των επτά (7) Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – συνολικής δυναμικότητας 200 θέσεων – εντάχθηκε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Για πρώτη φορά λοιπόν, ένα τόσο ευαίσθητο κεφάλαιο, αυτό της παιδικής προστασίας μεταφέρεται στην αρμοδιότητα μιας οικονομικής αρχής και δεν αποτελεί κομμάτι της πρόνοιας ή έστω της μεταναστευτικής πολιτικής.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των πιο πάνω δομών λόγω των καθυστερήσεων και της αδυναμίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις διοικητικές προαπαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσουν στην  χρηματοδότησή τους.

Ήδη κατά τη διάρκεια του  1ου προγράμματος (1/08/2017-31/12/2017) υπό τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, η καταβολή της Α’ δόσης της χρηματοδότησης, η οποία λειτουργεί ως προκαταβολή, καθυστέρησε 2 μήνες (29/09/2017), από την υπογραφή της σύμβασης. Η αποπληρωμή, δε, του προγράμματος, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, ενώ έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από την ολοκλήρωσή του.

Σε ό,τι αφορά το ετήσιο πρόγραμμα του 2018: η προκήρυξη για την ένταξη στο πρόγραμμα, δημοσιεύτηκε με μεγάλη καθυστέρηση, την 11/12/17, δηλαδή 13 εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των συμβάσεων του 2017 και ενώ απαιτούνταν λεπτομερής υποβολή τεράστιου όγκου διοικητικών και άλλων εγγράφων για κάθε δομή.

Μέχρι σήμερα – τρεις μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης – δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση για καμία δομή, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος του κωλύματος, αλλά και χωρίς να μας έχει κοινοποιηθεί ένα χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των συμβάσεων.

Μέχρι σήμερα λοιπόν, είμαστε απολύτως εκτεθειμένοι, καθώς υλοποιούμε προγράμματα χωρίς την ανάλογη συμφωνία ένταξης/επιδότησης στο πρόγραμμα. Ακολούθως, αδυνατούμε, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, να καλύψουμε την μισθοδοσία των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, αδυνατούμε να καλύψουμε ακόμα και τις βασικές παροχές προς την ομάδα στόχου, καθώς όλες οι προβλεπόμενες, άκαμπτες, χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών είναι στον αέρα, καθώς από τα πληροφοριακά συστήματα απαιτείται η δήλωση του αριθμού της συμφωνίας επιδότησης.

Όλες αυτές οι τεράστιες δυσκολίες συντρέχουν ενώ:

  • Υποβάλαμε εγκαίρως πρόταση σε πρόγραμμα που, βάσει της προκήρυξης στην οποία ανταποκριθήκαμε, πληρώνεται πάντα προκαταβολικά,
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται αδιάλειπτα από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης,
  • Η μη ικανοποιητική λειτουργία ή το κλείσιμο των δομών που επαπειλείται αυτή τη στιγμή θέτει σε κίνδυνο την ευημερία, την υγεία και δυνητικά και τη ζωή ασυνόδευτων παιδιών για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους.

Σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν και οι 162 εργαζόμενοι των Δομών μας, οι οποίοι παραμένουν 3 μήνες απλήρωτοι. Ήδη οι εργαζόμενοι μίας από τις Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, κοινοποίησαν την απόφαση τους να προβούν σε επίσχεση εργασίας από τη Τετάρτη 28/3. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά οδηγεί σε αναστολή της λειτουργίας της Δομής,  η  οποία θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα με προσωπικό ασφαλείας, από τους ίδιους τους  εργαζόμενους που τελούν σε επίσχεση, προκειμένου να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των ανηλίκων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια τους.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι αυτή τη χρονική στιγμή 2.082 ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονται ακόμα σε αναμονή τοποθέτησής τους σε ξενώνες φιλοξενίας, συνολικής δυναμικότητας 1.118 θέσεων. Η – συνακόλουθη της επίσχεσης εργασίας – αναστολή εισαγωγών νέων παιδιών στις δομές, οδηγεί χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στην συνθήκη της προστατευτικής φύλαξης ή της αστεγίας σε περαιτέρω παραμονή στις εν λόγω, απολύτως μη αποδεκτές από πλευράς παιδικής προστασίας, συνθήκες, υπό τις οποίες η ψυχική τους υγεία, η υγιής τους ανάπτυξη, ακόμα και η ίδια τους η ζωή τίθενται σε κίνδυνο.

Στο πλαίσιο της αποστολής της ΑΡΣΙΣ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, και συγκεκριμένα των ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως και την αξιοπρέπεια στην εργασία και συγκεκριμένα των εργαζομένων της, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καλώντας το ακόμα και τώρα να διευθετήσει το ζήτημα της υπογραφής της σύμβασης και της πληρωμής της προκαταβολής, πριν οδηγηθούμε για ακόμα μία φορά σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας των δομών.

Ζητούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος, την υπογραφή της σύμβασης και την καταβολή της προκαταβολής της χρηματοδότησης, για την εξόφληση των εργαζόμενων και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Δομών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Δελτίο Τύπου της “ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων”