Ορεστιάδα: Καμπανάκι Γκουγκουσκίδου για τις εξελίξεις στο ΔΠΘ

Ενημερωθήκαμε από τα τοπικά μέσα για την πρόσφατη συνάντηση του πρυτανεύοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Σταύρου Τουλουπίδη, και των αναπληρωτών του, Φωτίου Μάρη και Παντελή Μπότσαρη, με τον Υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, κατά την οποία παρέστησαν επίσης ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Γιώργος Πετρίδης.

Λάβαμε γνώση του συγκροτημένου σχεδίου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, το οποίο στη συνάντηση αυτή οι Ακαδημαϊκοί παρουσίασαν στον Υπουργό και το οποίο περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία νέων Τμημάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι μεταξύ των έξι νέων Τμημάτων, που προτείνεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα για την πόλη της Ορεστιάδας.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι στα υπό ίδρυση Τμήματα περιλαμβάνεται και το Τμήμα Επιστήμης-Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, για το οποίο, τον Απρίλιο του 2017, όταν η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. αποφάσισε τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, προέβλεπε να έχει έδρα την Ορεστιάδα.

Παρ’ όλ’ αυτά το νέο Τμήμα Επιστήμης-Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση των διοικούντων του Δ.Π.Θ., θα εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

Περαιτέρω στα προτεινόμενα νέα Τμήματα περιλαμβάνεται και Τμήμα Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, ενώ είναι περισσότερο από προφανές ότι το Τμήμα αυτό θα έπρεπε να ιδρυθεί στην Ορεστιάδα, διότι καταρχήν είναι απόλυτα συναφές με τα ακαδημαικά αντικείμενα της δικής μας σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας, διότι η ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας είναι μια κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή και διότι στην Ορεστιάδα εδρεύει και το συναφές Διασυνοριακό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων (Κέντρο Αναφοράς Επιζωοτιών).

Η απόφαση του Δ.Π.Θ. να μην ιδρύσει ούτε ένα νέο Τμήμα στην Ορεστιάδα αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη για τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας που εδρεύει στην πόλη μας αλλά και για την ίδια την πόλη μας.

Είναι φανερό ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν μας περιλαμβάνει στον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό του, δεν μας θεωρεί μέρος της καινούριας μέρας που θα ξεκινήσει για το Πανεπιστήμιο.

Μετά τα παραπάνω τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:

Τι μεσολάβησε από την αρχική πρόταση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. τον Απρίλιο του 2017 που προέβλεπε την ίδρυση του Τμήματος Επιστήμης-Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής στην Ορεστιάδα, ώστε στη σημερινή πρότασή της η Διοίκηση του Δ.Π.Θ. να τοποθετεί το νέο Τμήμα στην Αλεξανδρούπολη;

Εμείς, ως Δήμος Ορεστιάδας, έχουμε καταθέσει στο Δ.Π.Θ. από πέρυσι και έως σήμερα συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση για την ίδρυση των νέων Τμημάτων στην πόλη μας, για τη στέγασή τους, για τη λειτουργία τους, για την ενσωμάτωσή τους στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας της πόλης μας;

Γνωρίζει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας την πρόταση του πρυτανεύοντος του Δ.Π.Θ. και των αναπληρωτών του προς τον Υπουργό Παιδείας για την ίδρυση και των δύο νέων Τμημάτων που μας αφορούν στην Αλεξανδρούπολη και όχι στην Ορεστιάδα και αν ναι ποιες κινήσεις έχει κάνει για να ανατρέψει την εξέλιξη αυτή;

Γιατί ο Δήμαρχος Ορεστιάδας δεν παρέστη στην εν λόγω συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, μαζί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Δήμαρχο Κομοτηνής;

Σε ποιες κινήσεις θα προβούμε από σήμερα και έως τις 25 Απριλίου, οπότε έχει προσδιορισθεί το νέο ραντεβού με τον Υπουργό Παιδείας για την τυπική πλέον ολοκληρωμένη κατάθεση του σχεδίου, προκειμένου, κατόπιν, αρχές καλοκαιριού, σύμφωνα με τον Υπουργό, να νομοθετηθούν οι σχετικές αποφάσεις;

Επειδή τα ερωτήματα είναι καίρια και άπτονται της ίδιας της βιωσιμότητας αλλά και της ύπαρξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας στην πόλη μας και επειδή ο χρόνος έως τις 25 Απριλίου, που όλα θα έχουν κριθεί, πιέζει ασφυκτικά, ζητούμε την άμεση σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να ενημερωθούμε για τις έως σήμερα ενέργειες της δημοτικής αρχής σε σχέση με το θέμα αυτό και να καθορίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας για τη διεκδίκηση της ίδρυσης των δύο νέων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. στην πόλη μας.

Ορεστιάδα 23 Μαρτίου 2018

Μαρία Γκουγκουσκίδου

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ