Κι όμως… ο μεθοριακός σταθμός Νυμφαία – Μακάζα είχε πολύ μεγάλη κίνηση το 2017

Υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και 35 εκατομμύρια επιβάτες διέσχισαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το 2017. Ο μεθοριακός σταθμος  με τη μεγαλύτερη κίνηση ήταν αυτος του Προμαχώνα, ο οποίος εκτιμάται ότι εξυπηρέτησε το 53% της συνολικής κίνησης.

Ο δέυτερος τη τάξη σταθμος με τη μεγαλύτερη κίνηση ήταν αυτός της Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Υπολογιζεται ότι περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες διέσχισαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα από τον συγκεκριμένο μεθοριακό σταθμό μεσα στο 2017.