Search
Close this search box.
Ερώτηση για τις μεταγραφές των φοιτητών κατέθεσε η Νατάσα Γκαρά

Το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, θέτει με ερώτησή της προς τον υπουργό Παιδείας, η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά.

Στην ερώτηση της κας Γκαρά την οποία υπογράφουν και οι άλλοι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τον Έβρο και συνολικά 52 βουλευτές, τίθεται θέμα επενεξέτασης αιτήσεων μεταγραφών που δεν έγιναν δεκτές σε πρώτη φάση και μία σειρά άλλων ζητημάτων:

Μεγάλο πρόβλημα για πολλές οικογένειες, που η οικονομική κρίση τις κατέβαλε, αποτελεί η απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής των φοιτώντων τέκνων τους. Παρά το γεγονός, ότι με το Άρθρο 21 του Ν. 4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 αλλά και με την Εγκύκλιό με Αρ. Πρωτ. 164061/Ζ1 – 2-10-2017, ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ, συστηματοποιήθηκαν και ιεραρχηθηκαν  οι προϋποθέσεις και καθορίστηκε η διαδικασία για τις μετεγγραφές των φοιτητών, ωστόσο, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών,  χρειάζεται βελτιώσεις στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνολικά υποβλήθηκαν 14.038 αρχικές αιτήσεις μετεγγραφής, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 5.572 (40%), και 5.932 ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 2.002 (34%). Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έγιναν δεκτές 7.574 (αρχικές αιτήσεις και ενστάσεις), ποσοστό που ανέρχεται στο 54%.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των αρχικών αιτήσεων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Α) Γενική κατηγορία (15% επί του αριθμού των εισακτέων):  κατατεθείσες 13.615 αιτήσεις και αποδεκτές 5.200. Ποσοστό 38%.

Β) Ειδική κατηγορία (χωρίς ποσοτικό περιορισμό): κατατεθείσες 283 αιτήσεις και αποδεκτές 283. Ποσοστό 100%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: κατατεθείσες 102 αιτήσεις και αποδεκτές 53. Ποσοστό 52%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: κατατεθείσες 38 αιτήσεις και αποδεκτές 36. Ποσοστό 94,74%.

Παρόλα αυτά, επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών, των οποίων δεν εγκρίθηκε η ένσταση για τη μετεγγραφή τους, ασχέτως εάν συγκέντρωναν αρκετά μόρια. Επίσης, μεγάλος αριθμός φοιτητών με αδέρφια  (αδερφό ή αδερφή) που σπουδάζουν σε άλλη πόλη δεν έτυχαν μετεγγραφής και οι οικογένειές τους καλούνται τώρα να συντηρήσουν τρία σπίτια. Επισημαίνουμε ακόμα και έναν αριθμό φοιτητών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν εγκαίρως να μπούνε στο σύστημα για μετεγγραφή και για τους οποίους δε δόθηκε καμία παράταση. Επίσης φοιτητές από  μονογονεϊκές οικογένειες και ήδη φοιτώντα τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών  δεν κατάφεραν να μετεγγραφούν.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές αδυνατούν να σπουδάσουν , καθώς, ως επί το πλείστον, προέρχονται από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα και, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας που επικρατεί στη χώρα μας, αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και μία κατηγορία φοιτητών άνω των 25 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν αναφέρονται ως εξαρτώμενα/προστατευόμενα  μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα οι φοιτητές αυτοί  μοριοδοτούνται με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους. 

Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δική τους οικονομική κατάσταση, τους στερεί τα απαιτούμενα μόρια που δικαιούνται ώστε να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους υποψηφίους την μετεγγραφή τους στο αντίστοιχο τμήμα της επιλογής τους.

Επειδή η στήριξη των οικογενειών και η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από οικονομικές δυσκολίες, είναι υποχρέωσή μας.

Επειδή η  παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις αποτελεί συνταγματική επιταγή και  συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση δε γνωρίζει χρονικά και ηλικιακά όρια.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Προτίθεται το υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα της μετεγγραφής φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και δεν πήραν μετεγγραφή, παρά το γεγονός ότι είχαν μόρια από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια;
  • Εάν υπάρξουν σχόλες-τμήματα, με δυνατότητα να δεχθούν επιπλέον φοιτητές από μετεγγραφές, θα γίνει δεκτό το αίτημα αυτό από το Υπουργείο;
  • Θα δοθεί μια λύση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετεγγραφών όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν εγκαίρως να αιτηθούν;
  • Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των οικογενειών (οικονομικά ασθενών, μονογονεϊκών, τριτέκνων, πολυτέκνων), οι οποίες αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τη φοίτηση των παιδιών τους;
  • Ερωτάται ο υπουργός αν σκοπεύει να λάβει υπόψη του την κατηγορία των  φοιτητών άνω των 25 ετών, έτσι ώστε να μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο ατομικό φορολογικό εισόδημά και όχι με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους;