“Παγώνουν” οι αστυνομικοί, οι κρατούμενοι και οι επισκέπτες της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης

Χωρίς θέρμανση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Δεκεμβρίου, λειτουργούν τα αστυνομικά τμήματα σε όλη την περιοχή ευθύνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Η πληροφορία έρχεται από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, που με επιστολή τους στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. του ζητούν να παρέμβει ώστε να εγκριθούν τα χρήματα για την προμήθεια πετρελαίου, αφού η κατάσταση είναι τραγικοί.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που παρατίθεται παρακάτω, “οι υπηρεσίες λειτουργούν χωρίς θέρμανση και οι συνάδερφοι που υπηρετούν εκεί, εργάζονται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τις βραδινές ώρες υποχωρούν υπό του μηδενός. Επιπλέον στην Δ/νση μας λειτουργούν Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, που φιλοξενούν καθημερινά μεγάλο αριθμό μη νόμιμων μεταναστών εκ των οποίων και γυναικόπαιδα, που διαμένουν σε χώρους φύλαξης όπου δεν υφίσταται θέρμανση”

Η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

όπως γνωρίζετε, με την έναρξη της  χρονιάς που διανύουμε συστάθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.), με έργο της τον έλεγχο και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης που προέρχεται από Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. .  Στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2 του ν.4412/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017, ορίζεται η έννοια των «Επιχειρησιακών μονάδων» και η δυνατότητα αυτών να αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την Επικράτεια, ήτοι κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας αποτελεί «Επιχειρησιακή μονάδα», η οποία αφού αξιολογήσει με ορθολογικό τρόπο τις ανάγκες της προβαίνει σε αντίστοιχα αιτήματα, τα οποία θα είναι επαρκώς αιτιολογημένα προς την Γ.Δ.Ο.Ε.Σ..

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν εκδοθεί τα (ΦΕΚ Β΄ 3133, 3134 και 3135), τα οποία ορίζουν Δευτερεύοντες Διατάκτες και μεταβιβάζουν πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έτους 2017. Στα ΦΕΚ αυτά συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί επιτροπικά εντάλματα για την έγκριση και έναρξη διαδικασιών διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες μας να λειτουργούν χωρίς θέρμανση και οι συνάδερφοι που υπηρετούν εκεί, να εργάζονται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τις βραδινές ώρες υποχωρούν υπό  του μηδενός. Επιπλέον στην Δ/νση μας λειτουργούν Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, που φιλοξενούν καθημερινά μεγάλο αριθμό μη νόμιμων μεταναστών εκ των οποίων και   γυναικόπαιδα, που διαμένουν σε χώρους φύλαξης όπου δεν υφίσταται θέρμανση.

Παρακαλούμε όπως  εξετάσετε άμεσα το θέμα και προβλεφθεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης είτε από τα Στρατόπεδα της περιοχής μας είτε με την χορηγία απευθείας από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθότι βρισκόμαστε στα μέσα του Δεκεμβρίου και αναμένονται δυσχερέστερες καιρικές συνθήκες και πτώση των θερμοκρασιών στην περιοχή μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για εργαζόμενους, κρατούμενους αλλά και επισκέπτες πολίτες στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.