Search
Close this search box.
Είναι επίσημο: Οι Θρακιώτες δεν θα πληρώνουν στα διόδια Μέστης και Αρδανίου, αλλά…

Στη Διαύγεια είναι αναρτημένη από χθες η απόφαση του υπουργού υποδομών Χρήστου Σπίρτζη με βάση την οποία οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης δεν θα πληρώνουν στα διόδια της περιοχής, έως ότου θεσπιστούν και εφαρμοστούν τα λεγόμενα “αναλογικά”.

Με την πρώτη ανάγνωση, η είδηση είναι ευχάριστη με την έννοια ότι αφορά την ατέλεια στα διόδια, πλην όμως χρειάζεται μία δεύτερη ανάγνωση για να αποσαφηνιστεί πλήρως.

 1. Κύρια κατοικία / Έδρα επιχείρησης

Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για να πάρει κάποιος απαλλαγή πληρωμής από τα διόδια είναι να διαθέτει την κύρια κατοικία του ή την έδρα της επιχείρησής του σε κάποιον από τους νομούς που υπόκεινται στη ρύθμιση.

2.Όμοροι νομοί

Μιλώντας για τα διόδια της Μέστης, η απαλλαγή πληρωμής αφορά τους Νομούς Ροδόπης (στον οποίο βρίσκονται), το Νομό Έβρου και τον Νομό Ξάνθης

Μιλώντας για τα διόδια του Ιάσμου, η απαλλαγή αφορά τους Ροδοπίτες (αφού τα διόδια βρίσκονται στη Ροδόπη) και τους κατοίκους του Νομού Ξάνθης, αλλά ΟΧΙ τους κατοίκους του Νομού Έβρου, αφού ο Έβρος δεν συνορεύει με την Ξάνθη. Συνεπώς, οι Εβρίτες πληρώνουν κανονικά στα διόδια του Ιάσμου.

Στα διόδια του Αρδανίου τέλος, που θα βρίσκονται στο Νομο Έβρου, απαλλαγή πληρωμής θα έχουν ΜΟΝΟ οι Εβρίτες και κανείς άλλος.

Δείτε και το σχετικό πίνακα για καλύτερη κατανόηση:

σ.σ. στον πίνακα, εκ παραδρομής οι Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης αναφέρονται ως Π.Ε. Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής αντίστοιχα

2. Το αυτοκίνητο πρέπει να ανήκει στον οδηγό

Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 2 της απόφασης Σπίρτζη, για να κερδίσει κάποιος την απαλλαγή πληρωμής τελών στα διόδια, ΠΡΕΠΕΙ να είναι ο κάτοχος του οχήματος (είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για επιχείρηση). Συγκεκριμένα, αναγραφεται: 2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Θυμίζουμε ότι τα διόδια της Μέστης πρόκειται να λειτουργήσουν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ολόκληρη η απόφαση Σπίρτζη έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

 1. Καθορίζουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πίνακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα: (βλ. τον πίνακα παραπάνω)

 1. H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (1) ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.
 2. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.
 3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των ανέργων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
 4. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 2

 Διαδικασία

 1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.
 2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου.
 3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.

β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.

ΑΡΘΡΟ 3

Έναρξη ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.