586, 94 € ανά οικογένεια δικαιούνται τουλάχιστον οι πληγέντες της Σαμοθράκης, αλλά οι λίστες δεν έχουν πάει ακόμα στο Υπουργείο

Το ποσό των 586.94 € είναι το ελάχιστο που δικαιούνται οι πληγείσες οικογένειες της Σαμοθράκης και το οποίο δύναται να αυξηθεί αν υπάρχουν μία σειρά προϋποθέσεων, όμως το ζήτημα είναι ότι οι λίστες με τους δικαιούχους δεν έχουν φτάσει ακόμη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αυτό αναφέρεται σε απάντηση που έχει εκδώσει το Υπουργείο σε ερώτηση για της κας Γκαρά και άλλων 20 βουλευτών σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων και την εν γένει μέριμνα για βοήθεια προς το νησί.

Στο κείμενο της απάντησης, που έχει ημερομηνία 13-11-2017, διαβάζουμε: “[…] Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού συγκεντρώσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά & προβεί στον έλεγχό τους, στη συνέχεια αποστέλλει στο Υπουργείο μας αίτημα με το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να μεταβιβαστεί η αιτούμενη πίστωση. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας δεν έχει λάβει ακόμα σχετικά αιτήματα, από το Δήμο Σαμοθράκης, για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ως προς τα αναφερόμενα προγράμματα. Σημειώνουμε ότι υπήρξε τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία της αρμόδιας υπηρεσίας μας με υπάλληλο του ανωτέρω Δήμου και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθόσον, όπως ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας τηλεφωνικά, ο Δήμος δεν έχει υπηρεσίες πρόνοιας […]”.

Από το ίδιο κείμενο πληροφορούμαστε οτι σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων, ισχύουν τα εξής:

Α) Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.Δ/τος 57/73 και της αρ. Π2/οικ.2673/01 (ΦΕΚ 1185/11- 9-01τ.Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στους δικαιούχους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από θεομηνία χορηγούνται :

-Σκηνές και κουβέρτες για την προσωρινή στέγασή τους.
-Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους.
-Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.
-Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν και οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την πρόνοια.
-Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.
-Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη θεομηνία.

Επίσης σε εφαρμογή του άρθρου 18, του Ν. 2768/99, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, οι πληγέντες από θεομηνία υποχρεούνται – προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προαναφερόμενων οικονομικών ενισχύσεων – να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (η αρμοδιότητα υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος μεταβιβάστηκε στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3Β του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) μέσα σε δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος.

Η απόφαση κάνει αναφορά και στις πληγείσες επιχειρήσεις από θεομηνία, για τις οποίες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και αφού προηγηθεί η οριοθέτηση καθώς και η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας – Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οριοθέτησης της συγκεκριμένης πληγείσας περιοχής, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς:

(α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

(β) Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1 η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

(γ) Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Οι βουλευτές έχουν καταθέσει αντίστοιχη ερώτηση και στο Υπουργείο Υποδομών, από το οποίο επίσης εκδόθηκε απάντηση και αναφέρει μεταξύ άλλων πως “τα θέματα καταγραφής ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων από πλημμύρες όπως σημειώνεται και στο κείμενο της ερώτησης αποτελούν αντικείμενο των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των οικείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από Κεντρικό Επίπεδο της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η οποία έχει και την αρμοδιότητα χαρακτηρισμού των πληγεισών περιοχών ως πλημμυρόπληκτες και για τις γεωγραφικές παραγωγές οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργικής Αναπτυξης και Τροφίμων” όπως επίσης και ότι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) έχει σκοπό να εκπονήσει άμεσα τις κάτωθι μελέτες:

“MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” και

“ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ”

Οι διαδικασίες ανάθεσης εξαιτίας του επείγοντος θα ξεκινήσουν εντός του 2017″.

Βρείτε παρακάτω ολόκληρα τα κείμενα των απαντήσεων που έλαβαν οι βουλευτές:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ_ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΥΠΟΔΟΜΩΝ