Έβρος: 26.000.000 € για δημόσια έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Συνολικά 35 παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του νομού Έβρου – συμπεριλαμβανομένης και τη Σαμοθράκης- προβλέπει το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του νομού που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα έργα θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια ΑΜΘ και θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα κονδύλι ύψους 26.322.200,00 € που θα κατανεμηθεί ως εξης:

 ΕΡΓΑ Π/Υ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ 3.695.000,00
2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 200.000,00
3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 124.000,00
4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ6 ΣΤΗ Χ.Θ. 0+970, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ 55.000,00
5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ4 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 28.700,00
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ8 124.500,00
7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ Β.ΕΒΡΟΥ 200.000,00
8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ 6 ΜΑΝΔΡΑ-ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ 230.000,00
9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ 100.000,00
10 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 800.000,00
11 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 800.000,00
12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 1.700.000,00
13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟ-ΛΕΠΤΗ 2.850.000,00
14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 Β.ΕΒΡΟΥ 400.000,00
15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο 51 ΑΠΌ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑ 1.500.000,00
16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 51 Β.ΕΒΡΟΥ 1.500.000,00
17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΝΟ53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ 1.500.000,00
18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΟΥΡΙΟ-ΠΕΤΡΑΔΕΣ 980.000,00
19 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ (ΦΥΛΑΚΙΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣΚΑΙ ΕΛΑΙΑ-ΜΑΡΑΣΙΑ) 1.300.000,00
20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1.650.000,00
21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΟΥΤΡΑ-ΓΕΦΥΡΑ, ΠΕΣΑΝΗΣ-ΔΑΔΙΑ 410.000,00
22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ5 ΣΟΥΦΛΙ-ΣΙΔΗΡΩ-ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ 1.100.000,00
23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΜΕΝΙΟ- ΔΙΚΑΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ-ΕΛΑΙΑ 900.000,00
24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΗΛΙΑ- ΚΟΜΑΡΑ-ΠΕΤΡΩΤΑ-ΟΡΜΕΝΙΟ 1.150.000,00
25 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ-ΚΙΡΚΗ 400.000,00
26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΒΑΝΤΑ-ΑΙΣΥΜΗΣ 450.000,00
27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟ14 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ-ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ- ΒΡΥΣΙΚΑ 350.000,00
28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 650.000,00
29 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 600.000,00
30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΟΦΙΚΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ 60.000,00
31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΧΩΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ 60.000,00
32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΔΕΛΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 60.000,00
33 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 85.000,00
34 ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 60.000,00
35 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΔΑ 250.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26.322.200,00