300.000 € στέλνει εκτάκτως στη Σαμοθράκη το Υπουργείο Εσωτερικών

Με 300.000 € ενισχύει το δήμο Σαμοθράκης, το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειψυδρίας που προέκυψαν μετά τη θεομηνία της 25ης Σεπτεμβρίου στο νησί.

Η απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, έρχεται ως απάντηση στο σχετικό αίτημα που είχε υποβάλλει ο δήμαρχος Σαμοθράκης και η χρηματοδότηση θα αντληθεί από το έργο «Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση πιστώνεται στο δήμο Σαμοθράκης προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πλημμύρα που έπληξε το νησί και το ποσό αυτό είναι πέραν των αρχικών 150.000 € που είχε διαθέσει στο νησί το ΥΠΕΣ την πρώτη ημέρα της καταστροφής.